Bankowość detaliczna

Kluczowym projektem roku 2022 było wprowadzenie do sprzedaży nowego konta Millennium 360°, stworzonego na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń i badań z klientami.

Konto Millennium 360° odpowiada na cyfrowe i technologiczne potrzeby klientów oraz oferuje szereg możliwości dla osób, które cenią sobie przede wszystkim wysoką jakość usług i możliwość korzystania z jednej z najlepszych i najszybciej rozwijających aplikacji mobilnych na rynku.

Prowadzenie konta Millennium 360°jest bezwarunkowo bezpłatne. Dodatkowo po spełnieniu prostego warunku za 0 zł jest również obsługa karty debetowej, płatności zbliżeniowych BLIK, a wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą są bez prowizji. Ważnym nowym elementem konta są usługi walutowe – Limit Walutowy, w ramach którego klient może płacić w każdej walucie bez marży banku za przewalutowanie do 1 tys. zł, po atrakcyjnym kursie organizacji płatniczej oraz Pakiet Walutowy, który klient może sobie włączać wygodnie w aplikacji mobilnej.

Istotną zmianą było również wdrożenie do konta usługi „Zwroty za zakupy”, która pomaga klientom oszczędzać podczas zakupów e-commerce. Klient za pośrednictwem aplikacji mobilnej banku lub Millenet, ma dostęp do 800 sklepów internetowych, w których może otrzymać zwrot sięgający nawet 25% wartości zakupu.

Sprzedaż rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w 2022 roku wyniosła 464 tys. Liczba kont w portfelu Banku przekroczyła 3,39 mln, z czego największą część stanowi Konto 360º. Po 3 kwartale 2022 roku Bank osiągnął udział w rynku mierzony liczbą kont na poziomie 9,10% (zgodnie z raportem PRNews/Puls Biznesu).

Promocję i akwizycję Kont Millennium 360º w 2022 roku wspierały:

 • kampanie reklamowe w telewizji i Internecie;
 • działania z wykorzystaniem aplikacji zakupowej goodie i we współpracy z zewnętrznymi portalami internetowymi – blisko 30% kont Millennium 360 zostało otwartych online;
 • nowe edycje programu rekomendacyjnego „Lubię to polecam”.

Rok 2022 był okresem szybkiego wzrostu rynkowych stóp procentowych oraz dynamicznych zmian w zakresie depozytów detalicznych. W pierwszej połowie roku wybuch wojny w Ukrainie zwiększył niepewność i spowodował iż część klientów wycofała środki poza sektor bankowy, a zniesienie ograniczeń pandemicznych zwiększyło wydatki klientów. Czynniki te spowodowały spadek depozytów klientów detalicznych w całym sektorze bankowym w pierwszych 6 miesiącach 2022 roku o prawie 14 mld zł. Druga połowa roku to rosnące stopy procentowe, które spowodowały wzrost oprocentowania produktów oszczędnościowych na rynku, a co za tym idzie wzrost ich atrakcyjności. W okresie lipiec-listopad 2022 wolumen depozytów klientów detalicznych w całym sektorze bankowym wzrósł o ponad 42 mld zł. W całym 2022 roku trwał trend przesuwania wolumenu z rachunków bieżących i oszczędnościowych w kierunku lokat terminowych. Wolumen rachunków bieżących i oszczędnościowych w sektorze bankowym zmniejszył się w okresie styczeń-listopad’22 o 113 mld zł, natomiast depozyty terminowe wzrosły o 142 mld zł.

W związku z tymi okolicznościami, Bank skoncentrował się na stopniowym ulepszaniu oferty depozytowej zarówno na rachunkach oszczędnościowych, jak i na lokatach terminowych oraz przygotował liczne kampanie marketingowe.

Kontynuowaliśmy pozyskiwanie nowych wolumenów w oparciu o Konto Oszczędnościowego Profit, ale także o lokaty terminowe z atrakcyjnym oprocentowaniem nowych środków. Z drugiej strony, poprawiliśmy oferty retencyjne zarówno w kanałach cyfrowych jak i w oddziałach.

Od lat niezmiennie staramy się również digitalizować klientów – w ubiegłym roku ten proces był wspierany m.in. poprzez wdrożenie otwarcia Lokaty Horyzont Zysku do aplikacji mobilnej czy wprowadzenie autoryzacji mobilnej dyspozycji otwarcia lokat terminowych i strukturyzowanych.

W Banku, depozyty detaliczne ogółem w 2022 r. wzrosły o 2,7 mld zł, przy czym w 1-szej połowie roku spadek wyniósł 1,1 mld zł (głównie z powodu wpływu wojny w Ukrainie). Na koniec 2022 r. depozyty detaliczne (klienci indywidualni oraz mikroprzedsiębiorstwa) wyniosły 73,3 mld zł, a udział Banku w rynku na koniec grudnia 2022 roku wyniósł 6,8%.

W zakresie produktów inwestycyjnych rok 2022, a przede wszystkim jego pierwsza połowa, był czasem pogorszenia sytuacji na globalnych rynkach kapitałowych. Wszystkie klasy aktywów, poza niektórymi funduszami towarowymi, odnotowały bardzo silną deprecjację wartości i sprowokowały klientów do zwiększonych umorzeń.

W zakresie produktów inwestycyjnych Bank kontynuował strategię oferowania zdywersyfikowanego portfela składającego się zarówno z własnych rozwiązań, jak i produktów zewnętrznych partnerów. W zależności od segmentu klientów na ofertę składały się produkty strukturyzowane, fundusze inwestycyjne oraz obligacje.

W związku z negatywną i niestabilną sytuacją na rynkach finansowych, Bank koncentrował się na rozwoju rozwiązań dotyczących regularnego inwestowania. W lutym 2022 roku Bank wprowadził nową usługę doradztwa inwestycyjnego opartą na wyselekcjonowanych i dostosowanych funduszach Millennium TFI, która w łatwy i wygodny sposób umożliwia klientom dostęp do produktów inwestycyjnych, zwłaszcza poprzez regularne inwestowanie nawet niewielkich kwot. Usługa ta była dalej rozwijana na przestrzeni roku. Dodatkowo, dodane zostały nowe funkcjonalności usprawniające regularne inwestowanie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

We współpracy z Millennium TFI odświeżona została podstawowa oferta produktowa poprzez uwzględnienie kwestii związanych z ESG. Cele inwestycyjne trzech Funduszy Millennium TFI (oferowanych również  w ramach usługi doradztwa inwestycyjnych) zostały rozszerzone poprzez dodanie celu związanego z promowaniem aspektów środowiskowych lub społecznych oraz uwzględnianie tych aspektów w kryteriach doboru lokat oraz w stosowanych ograniczeniach inwestycyjnych.

W celu uatrakcyjnienia oferty, w trakcie trwania roku Bank uruchamiał także cykliczne promocje funduszy w zakresie wysokości opłaty manipulacyjnej za ich nabycie. Kontynuowana była również specjalna strategia premiowania korzystania z kanałów zdalnych poprzez obniżkę do 0% stawek opłat manipulacyjnych za nabycie wybranych jednostek uczestnictwa za pośrednictwem Millenet i Aplikacji Mobilnej.

Ze względu na trudną sytuację na rynkach kapitałowych i poszukiwanie stabilności przez klientów, bank wzmocnił ofertę lokat strukturyzowanych i wprowadził produkty z pełną ochroną kapitału i gwarantowanym minimalnym zyskiem niezależnie od sytuacji rynkowej. Zaowocowało to podwojeniem portfela lokat strukturyzowanych w 2022 roku.

Bank kontynuował również proces cyfryzacji oferty produktów inwestycyjnych i optymalizację procesów sprzedażowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi. Rozszerzona została też lista produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych, dla których oferowana jest możliwość  zatwierdzania dyspozycji przy wykorzystaniu telefonu klienta i Aplikacji Mobilnej bez konieczności generowania papierowych dokumentów.

W roku 2022 sprzedaż pożyczki gotówkowej w Banku wyniosła 5,4 mld zł. Szacowana przez Bank całkowita sprzedaż pożyczki gotówkowej w 2022 roku na polskim rynku spadła o ponad 2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Bank powiększył swój udział w sprzedaży pożyczek do blisko 11%, jak i osiągnął wzrost udziału rynkowego w portfelu aktywnych pożyczek. Udział ten na koniec listopada wynosił 9,11%.

Bank wprowadził wiele usprawnień promujących innowacje, cyfryzację i automatyzację swojej oferty oraz obsługi klientów.

W listopadzie 2022, Bank uruchomił, innowacyjny proces udzielenia pożyczki gotówkowej online dla nowych klientów, którzy do tej pory nie mieli relacji z Bankiem. Proces ten od założenia wniosku do wypłaty środków jest obsługiwany wyłącznie cyfrowo i automatycznie, bez udziału pracownika Banku. Proces jest dostosowany zarówno do użytkowników bardziej tradycyjnych, korzystających z komputera i standardowej przeglądarki, jak i do klientów kontaktujących się z Bankiem wyłącznie za pomocą aplikacji mobilnej. W obsłudze procesu wykorzystywana jest możliwość zarówno identyfikacji klienta jaki i jego dochodów poprzez PSD2 oraz pobieranie historii rachunku klienta prowadzonego w innym banku. Znacznie skraca to i upraszcza wszystkie procesy związane z udzieleniem kredytu.

O kolejnych sukcesach w digitalizacji procesów kredytowych świadczą także dane, potwierdzające znaczną i rosnącą rolę kanałów zdalnych. Już 2/3 umów kredytowych podpisywanych jest w kanałach elektronicznych, a w stosunki do poprzedniego roku jest to wzrost o blisko 23%. Świadczy to także, że klienci Banku chętnie korzystają z takiej możliwości, jest to dla nich wygodne, użyteczne, pozwala zaoszczędzić czas, a dokumenty kredytowe w postaci elektronicznej stają się standardem.

Bank dynamicznie rozwijał też sprzedaż pożyczek w kanale franczyzowym, docierając do grupy klientów spoza dużych aglomeracji miejskich. Wzrost sprzedaży w tym kanale rok do roku wyniósł prawie 20%.

W roku 2022 zarówno portfel klientów posiadających limit w koncie, jak i sumaryczne saldo zadłużenia, zgodnie z tendencjami na rynku nie uległy istotnym zmianom.

Bank utrzymał stabilny udział w rynku w wysokości 13%. Źródłem tego wyniku była atrakcyjna oferta, z cenionym przez klientów, 7-dniowym okresem, w którym mimo zadłużenia, nie są naliczane odsetki.

Aktywną sprzedaż wspierały akcje marketingowe skierowane do nowych klientów Banku. Oferta ta umożliwiała skorzystania z produktu w pierwszym roku bez dodatkowych kosztów, dzięki prowizji za uruchomienie limitu w wysokości 0 zł. Warunki tej oferty należały do najbardziej atrakcyjnych na rynku.

W 2022 Bank kontynuował oferowanie ubezpieczeń życiowych i majątkowych zarówno w sieci oddziałów, jak i w kanałach zdalnych dostosowując ofertę tak, by spełniała oczekiwania Klientów obserwowane po okresie pandemii COVID. Klienci Banku Millennium mogli korzystać z szerokiej oferty produktów ubezpieczeniowych oferowanych we współpracy z wieloma zakładami ubezpieczeń. Dystrybucja ubezpieczeń do pożyczki gotówkowej i produktów hipotecznych stanowi znaczącą część przychodów bancassurance.

Bank rozpoczął również analizy i przygotowania zmierzające do dostosowania modelu biznesowego, wynikające z opublikowania przez regulatora wstępnej wersji modyfikacji Rekomendacji U.

Rok 2022 to kolejny rok znaczącego wzrostu portfela kart płatniczych, pod względem ilości wydanych kart i transakcyjności oraz dalszego rozwoju oferty produktowej.

W ofercie kart debetowych pojawiły się nowe karty VISA i Mastercard, wydawane do nowego konta Millennium 360. Karty te wyróżniają się nowoczesnym wizerunkiem, atrakcyjnymi rozwiązaniami wielowalutowymi oraz wspierającymi osoby z niepełnosprawnościami (specjalne wcięcie na karcie ułatwiające korzystanie z niej przez osoby niedowidzące). Dodany do kart pakiet walutowy, umożliwia przeliczanie transakcji zagranicznych w każdej walucie po atrakcyjnych kursach organizacji płatniczych. Dla transakcji do 1 000 zł miesięcznie użytkownik nie płaci też dodatkowych prowizji za przewalutowanie, a przy wyższych wydatkach może włączyć dodatkowy płatny pakiet, który zapewnia nielimitowane wydatki bez prowizji za przewalutowanie.

Portfel kart debetowych Banku na koniec 2022 roku wyniósł 3,2 mln kart i zwiększył się w ciągu roku o ok. 200 tys. kart (+6,5%). Jednocześnie wydatki dokonane kartami debetowymi wzrosły r/r o ponad 17% osiągając poziom blisko 70 mld zł.

Dla kart kredytowych również został udostępniony opisany powyżej pakiet walutowy, z którego mogą korzystać użytkownicy wszystkich typów kart. Klientom udostępniono też rozbudowane opcje ratalne, umożliwiające rozkładanie na raty wszystkich typów transakcji wykonanych kartami kredytowymi.

Portfel kart kredytowych utrzymał się na poziomie 485 tys. kart, co przy spadającej ilości kart kredytowych na rynku pozwoliło na zwiększenie udziału rynkowego Banku Millennium do 8,38%. Udział w rynku sprzedaży kart wyniósł średnio ok. 12%. Dzięki intensywnym działaniom portfelowym, transakcyjność portfela wzrosła r/r o ponad 15%, a udział Banku  Millennium w rynku pod tym względem wzrósł do blisko 10%.

Rok 2022 był rokiem trudnym dla obszaru kredytów hipotecznych. Znacząco spadła na rynku ilość zapytań o nowe kredyty hipoteczne (spadek r/r o ponad 50%) oraz wartość udzielonych przez banki kredytów (spadek r/r o ponad 46%). Sprzedaż kredytów hipotecznych Banku Millennium zachowała podobny trend, był to jednak spadek mniejszy niż obserwowany dla rynku. Bank utrzymał jedną z czołowych pozycji na tym rynku pod względem sprzedaży, zajmując 4 pozycję z udziałem na poziomie prawie 12,8%. Bank zawarł blisko 17,8 tys. umów o łącznej wartości 5,53 mld, przy jednoczesnej wartości uruchomionych kredytów na poziomie prawie 6,6 mld zł.

Bank realizował wdrożenia szeregu projektów o charakterze regulacyjnym. Wdrożył zgodnie z założeniami i terminami tzw. „ustawowe wakacje kredytowe”, umożliwiając swoim klientom zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, zdalnie w serwisie Millenet lub w dowolnej placówce Banku. Umożliwił także klientom składanie wniosku o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w serwisie Millenet.

Przez cały rok Bank pracował nad zwiększeniem atrakcyjności oferty kredytów hipotecznych oraz usprawnieniem procesu udzielania kredytu. Wprowadzony został kredyt hipoteczny z okresowo stałym oprocentowaniem dla kredytów w transzach. Pozwoliło to znacząco zwiększyć udział kredytów z okresowo stałym oprocentowaniem w nowej sprzedaży do ponad 67%.

Dzięki tym działaniom oraz atrakcyjnej ofercie cenowej Bank zajął czołowe pozycje w wielu porównaniach i rankingach kredytów hipotecznych, m.in.: Bank Millennium w I Lidze w Konkursie „Moje Bankowanie – Najlepsza obsługa hipoteczna”.

Akcja kredytowa Banku podobnie jak w roku ubiegłym, oparta była na bezwarunkowej ofercie 0% prowizji za udzielenie kredytu oraz 0% prowizji za wcześniejszą i całkowitą spłatę kredytu.

Bank kontynuował działania w celu dalszego ograniczenia portfela kredytów w CHF. Oferował klientom posiadającym kredyty w CHF indywidualne, negocjowane z klientem warunki, które sprzyjały przewalutowaniom, oraz częściowej i całkowitej spłacie tych kredytów.

Prestige to oferta skierowana do klientów z min. 200 tys. zł aktywów lub 10 tys. zł wpływów miesięcznie. W 2022 Bank kontynuował swoją strategię w zakresie obsługi klientów zamożnych poprzez kanały zdalne. Zarówno modele tradycyjny jak i zdalny oferują dostęp do indywidualnego eksperta, wspierającego klientów w codziennym bankowaniu oraz w ważnych decyzjach finansowych przy jednoczesnym rozwoju relacji z uwzględnieniem kanałów cyfrowych. Oferta zawiera zaawansowane produkty inwestycyjne, dostarczane przez polskie jak i zagraniczne fundusze inwestycyjne oraz produkty strukturyzowane z gwarancją ochrony kapitału. Dodatkowo w roku 2022, bank we współpracy z Franklin Templeton zaproponował klientom Prestige dostęp do nowych globalnych rozwiązań opartych o fundusze inwestycyjne. Klienci zamożni mają również szeroki dostęp do wygodnych form finansowania swoich potrzeb.

Warunkiem wejścia do segmentu Private jest min. 1 mln zł aktywów, zdeponowanych w Banku. Klienci Bankowości Prywatnej mogą korzystać z kart kredytowych Millennium MasterCard® World/Elite™ z dostępem do programu partnerskiego World/Elite Privileges Programme, pakietu ubezpieczeń oraz pakietów Assistance i Concierge. W segmencie Private liczba klientów na koniec grudnia 2022 wyniosła 4 tys.

Na koniec 2022 roku Bank obsługiwał blisko 94 tys. klientów w modelu obsługi klienta zamożnego.

Biznes to oferta skierowana do osób prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółek cywilnych i handlowych z rocznymi przychodami do 5 mln zł.

W 2022 r. otwartych zostało ponad 32 tysiące nowych rachunków firmowych dzięki:

 • możliwości otwierania rachunków firmowych w systemie bankowości internetowej Millenet dla obecnych klientów i możliwości zdalnego założenia konta firmowego z wykorzystaniem otwartej bankowości dla nowych klientów Banku.
 • funkcjonowaniu ofert specjalnych dla klientów otwierających rachunki online oraz nowych klientów Biznes
 • zwiększeniu poziomu cross-selling-u w kontach firmowych w placówkach Banku.

W 2022 r. 52% kont firmowych zostało otwartych online.

Pod koniec 2022 r. uruchomiona została usługa rejestracji firmy w bankowości elektronicznej i mobilnej Banku. Klienci indywidualni mogą założyć swoją firmę bez konieczności wizyty w urzędzie. Każdej nowo powstałej firmie bank otwiera konto firmowe z kartą debetową.

Klientom Biznes Bank oferuje szeroką gamę produktów transakcyjnych i kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem atrakcyjnej oferty terminali płatniczych i leasingu, a także nowoczesną bankowość internetową i mobilną.

W połowie 2022 r. Bank Millennium wprowadził do oferty aplikację Millennium POS. Jest to cyfrowe narzędzie dla segmentu Biznes, które zastępuje standardowy terminal płatniczy. Aplikacja pozwala przyjmować płatności bezgotówkowe w dowolnym miejscu i czasie.

W 2022 roku wartość sprzedanych produktów kredytowych klientom Biznes odnotowała wzrost o 49 % w stosunku do 2021 i osiągnęła poziom 639 milionów złotych, dzięki:

 • dalszemu wzrostowi wykorzystania gwarancji de minimis. W 2022 roku 87% wartości kredytów zostało objętych gwarancją de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego.
 • uruchomieniu procesu sprzedaży kredytów gotówkowych w bankowości elektronicznej, w której klienci wnioskują i podpisują umowy o kredyt gotówkowy udzielany w modelu pre-approval.
 • utworzeniu zespołu zdalnych Ekspertów Biznes aktywnie sprzedających i wspierających klientów w całym procesie udzielania kredytów w kanałach bankowości elektronicznej.

W 2022 roku ponad 50% wszystkich umów kredytowych zostało podpisanych w Millenecie lub aplikacji mobilnej.

Kanały elektroniczne Banku Millennium, w szczególności aplikacja mobilna, stale zyskują na znaczeniu i są już dla klientów podstawowym kanałem dostępu do usług Banku. W ciągu ostatnich 5 lat liczba klientów aktywnych w kanałach elektronicznych wzrosła dwukrotnie. Rok 2022 zakończyliśmy z wynikiem ponad 2,5 mln takich aktywnych użytkowników. Z tego ponad 2,2 mln użytkowników logowało się do banku na urządzeniach mobilnych, co pokazuje rosnące od kilku lat znaczenie aplikacji mobilnej. W całym roku 2022 klienci zalogowali się do aplikacji aż 732,3 mln razy.

Aktywność klientów w kanałach elektronicznych

Aktywność klientów w kanałach elektronicznych

  2022 2021 różnica
Aktywni użytkownicy kanałów cyfrowych 2 519 181 2 263 233 +11%
Aktywni użytkownicy bankowości mobilnej 2 240 077 1 920 883 +17%
Użytkownicy płatności BLIK 1 675 000 1 326 946 +26%

 

Aplikacja bankowa, niedawno jeszcze postrzegana jako produkt czy usługa, dzisiaj zdobywa znacznie większą rolę, jaką jest kreowanie doświadczeń i wspieranie wizerunku całego Banku. Stałą konkurencją dla banków w obszarze bankowości mobilnej są fin-techy, których aplikacje oferują proste i szybkie rozwiązania, oraz komunikację pozbawioną „bankowego formalizmu”. Dlatego w strategii rozwoju kanałów elektronicznych Bank Millennium kładzie duży akcent właśnie na kanał mobilny i wspiera rozwiązania, które pozwalają klientowi wykonać płatność od początku do końca w jednym miejscu, bez logowania do zewnętrznych serwisów czy aplikacji. W 2022 jeszcze większy nacisk położyliśmy na upraszczanie procesów dostępnych zdalnie i tworzenie komunikacji zgodnie ze standardem Prostego Języka. W kanałach cyfrowych zapewniamy łatwy dostęp do usług poza bankowych (tzw. VAS). Jednocześnie dbamy o płynną współpracę kanałów zdalnych z tradycyjnymi, w których główną rolę pełni konsultant.

Rok 2022 przyniósł też nowe wyzwania związane z wybuchem wojny na Ukrainie i napływem uchodźców. Obywatele Ukrainy stali się nową, liczną grupą klientów, którzy codziennie korzystają z bankowości. Ta grupa wymaga jednak specjalnego podejścia i jeszcze większej uwagi.

Żyjemy w czasach, kiedy smartfon wypełniony aplikacjami mamy zawsze przy sobie. Obecnie użytkownicy, zwłaszcza ci z pokolenia millenialsów czy generacji Z, oceniają bank przede wszystkim przez pryzmat aplikacji mobilnej, jej designu, łatwości w korzystaniu czy dostępności usług. Proste i transparentne procesy, możliwość samodzielnego załatwienia wielu spraw, czyli tzw. self-service, a w razie trudności szybki kontakt z konsultantem na czacie – te elementy decydują o popularności aplikacji mobilnej Banku Millennium, która zdobywa wysokie oceny w sklepach z aplikacjami (4,8 w Google Play i App Store oraz 4,9 w Huawei AppGallery).

PERSONALIZACJA. Poprzez aplikację mobilną Bank może towarzyszyć klientowi w niemal każdym momencie życia. Klienci oczekują dzisiaj rozwiązań dopasowanych do swoich oczekiwań i stylu życia, czyli personalizacji usług. Aby to było możliwe, staramy się dowiedzieć o nich jak najwięcej. Zbieramy i analizujemy dane, i na ich podstawie możemy dopasować usługi oraz treść komunikacji do klienta. Dzięki analityce przewidujemy potrzeby i reagujemy na zmiany w nawykach użytkowników. Zwracamy szczególną uwagę na to, aby przedstawiać oferty, które rzeczywiście mogą go zainteresować. Jeśli widzimy, że klient planuje podróż, proponujemy mu ubezpieczenie turystyczne. Jeśli ma dzieci, przypominamy o terminach składania wniosków o świadczenia rodzinne. Gdy kończą mu się środki, dopasowujemy ofertę limitu w koncie. W 2022 roku rozbudowaliśmy też procesy onboardingowe dla nowych klientów, aby maksymalnie ułatwić im pierwsze tygodnie po założeniu konta.

USER EXPERIENCE. W Banku Millennium nie tylko obserwujemy, ale przede wszystkim słuchamy użytkowników. Wiemy, że doświadczenie klienta jest dzisiaj tym, co decyduje o przewadze danego rozwiązania nad innymi podobnymi. Już kilkanaście lat temu, jako pierwszy bank w Polsce, zbudowaliśmy własny UX Lab oraz zespół UX i designu. Wspólnie z klientami projektujemy i testujemy nasze rozwiązania, aby korzystanie z produktów i usług bankowych było maksymalnie wygodne i intuicyjne. Dbamy o zgodność interakcji oraz interfejsu graficznego z ich oczekiwaniami. W Banku Millennium projektujemy nasze usługi cyfrowe, uwzględniając to, że większość użytkowników skorzysta z nich na ekranie telefonu (mobile first design). Korzystamy z technologii AWD, dzięki której nowe usługi można łatwo adaptować do korzystania na smartfonach, jednocześnie bez dodatkowego obciążania samej aplikacji. Obecnie pracujemy nad Design System, który pozwoli coraz bardziej efektywnie projektować interfejsy i zapewnić użytkownikom możliwość dopasowania widoku do indywidualnych lub specjalnych potrzeb (ciemny motyw, wielkość czcionki, wysokość kontrastu).

BEZPIECZEŃSTWO. Dodaliśmy w aplikacji proces bezpiecznego odzyskiwania zapomnianego PIN-u do logowania. Wprowadziliśmy też dodatkowe zabezpieczenia dotyczące wybieranych haseł: klienci nie mogą ustawić jako hasła swojej daty urodzenia czy numeru PESEL. Aplikacja mobilna została wykorzystana w projekcie mechanizmu anty-vishingowego, który został udostępniony klientom w maju 2022. Podczas rozmowy z konsultantem Banku klient może łatwo zweryfikować jego tożsamość. Wystarczy, że poprosi o przesłanie powiadomienia push w aplikacji. W powiadomieniu znajdzie imię i nazwisko pracownika banku oraz dokładny termin nawiązania kontaktu. W kanałach elektronicznych prowadzimy też regularne kampanie edukacyjne w zakresie cyberbezpieczeństwa, a w 2022 w ramach kampanii „Spr@wdzam” udostępniliśmy na portalu banku quizy i materiały video, w których klienci mogą sprawdzić i poszerzyć swoją wiedzę w tym obszarze.

PŁATNOŚCI. W minionym roku zachęcaliśmy klientów do korzystania z rozwiązań opartych na biometrii, płacenia telefonem czy potwierdzania transakcji bezpośrednio w aplikacji.
W 2022 roku ponad milion klientów było zarejestrowanych do usług, które umożliwiają płatności zbliżeniowe telefonem. Klienci Banku Millennium mogą korzystać z trzech technologii: Apple Pay, Płatności zbliżeniowych BLIK i wirtualnej karty w technologii HCE. Wdrożyliśmy też dodatkowe mechanizmy antyfraudowe, dzięki którym możemy reagować na podejrzane transakcje realizowane za pomocą Apple Pay.

Pozytywne doświadczenia w korzystaniu z aplikacji sprawiają, że klienci chcą do niej wracać. W ten sposób budujemy ich lojalność i wspieramy otwartość na nowości, które im oferujemy.

Kanały zdalne Banku Millennium są również doceniane w niezależnych rankingach. W 2022 r. bezsprzecznie największym sukcesem było zdobycie główniej nagrody w rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka” w kategorii „Bankowość zdalna” oraz najwyższa pozycja we wszystkich pięciu podkategoriach.

Kanały elektroniczne Banku Millennium zapewniają dostęp do kluczowych dla banku procesów, takich jak otwieranie konta. W aplikacji mobilnej i Millenecie klient skorzysta też łatwo z produktów kredytowych, zdeponuje lub zainwestuje swoje oszczędności.

KONTA. Nowi klienci mogą skorzystać z procesu z wykorzystaniem „selfie” w aplikacji oraz z procesu na stronie internetowej, opartego na otwartej bankowości, w którym tożsamość potwierdza się logowaniem do innego banku. Proces „selfie” w 2022 roku został osadzony bezpośrednio w aplikacji i ulepszony we współpracy z Onfido, światowym liderem w zakresie weryfikacji i uwierzytelniania. W 2 poł. 2022r. wzrost w ilości konto bieżących otwartych online wyniósł 47% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Klienci mogą w kanałach elektronicznych założyć również kolejne konto bieżące, oszczędnościowe, walutowe, firmowe czy konto dla dziecka.

W kwietniu 2022, Bank Millennium przedstawił nową ofertę Millennium 360° – konto osobiste ściśle powiązane z usługami w kanałach elektronicznych. Kontem i dodatkami można łatwo zarządzać online:

 • Zwroty za zakupy – nowa odsłona programu goodie cashback. Po zalogowaniu do konta z zakładki Zwroty za zakupy klient łatwo przejdzie do ulubionego sklepu internetowego i zrobi zakupy z cashbackiem. Więcej o usłudze w części poświęconej e-commerce.
 • Limit Walutowy – płatności do 1000 zł miesięcznie w dowolnej walucie bez dodatkowej marży Banku za przewalutowanie. Po zalogowaniu do konta klient łatwo sprawdzi poziom wykorzystanego limitu.
 • Pakiet Walutowy – pakiet nielimitowanych transakcji w innych walutach bez marży za przewalutowanie. Pakiet działa jak subskrypcja, odnawia się automatycznie. Obowiązuje w cyklu tygodniowym, dlatego klienci mogą wygodnie korzystać z niego na przykład podczas wakacyjnych wyjazdów, a po powrocie mogą samodzielnie wyłączyć usługę w aplikacji mobilnej lub Millenecie. Zarówno z limitu, jak i pakietu walutowego można korzystać w sklepach stacjonarnych (płatność kartą i telefonem) oraz internetowych.

PRODUKTY KREDYTOWE. Udział kanałów elektronicznych w ilości sprzedanych pożyczek przekroczył 81% w 3 kw. 2022 r. i utrzymał się na tym poziomie również w 4 kwartale br. Ta wartość od kilkunasty miesięcy systematycznie rosła, między innymi dzięki hybrydowemu modelowi sprzedaży, w którym kanały elektroniczne i tradycyjne uzupełniają się i wspierają. W 2022 wdrożyliśmy również proces wnioskowania na stronie Banku dla nowych klientów i jeszcze silniej powiązaliśmy procesy kredytowe z otwartą bankowością.

KREDYTY HIPOTECZNE. W 2022 roku wymagającym dla Banku projektem był wniosek o ustawowe wakacje kredytowe. Zaoferowaliśmy klientom intuicyjny i przejrzysty wniosek, który mogą wypełnić w Millenecie. Dodatkowo udostępniliśmy online wniosek o pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, który dotychczas można było złożyć tylko w placówce Banku.

PRODUKTY OSZCZĘDNOŚCIOWE. Wspieramy klientów w pomnażaniu oszczędności, dlatego w 2022 r. zaproponowaliśmy klientom nowe możliwości w tym obszarze. Bank przygotował specjalne oprocentowanie na koncie oszczędnościowym dla klientów, którzy bankują aktywnie. W aplikacji mobilnej pojawiła się Lokata Horyzont Zysku – wcześniej dostępna w Millenecie, a także specjalna oferta lokaty terminowej dostępna tylko w kanałach elektronicznych. Udział kanałów elektronicznych w sprzedaży lokat terminowych wyniósł w 4 kw. 2022 aż 96%.

INWESTYCJE. Na początku roku 2022 udostępniliśmy w bankowości elektronicznej usługę doradztwa inwestycyjnego. Dzięki niej klient, który dotychczas nie inwestował, może skorzystać z rekomendacji i zacząć swoją przygodę z inwestowaniem w aplikacji i Millenecie. Klienci mogą też założyć lub zmienić zlecenie stałe dla swojej inwestycji w ramach Planów Inwestycyjnych Millennium i Celów Inwestycyjnych, które założyli za pośrednictwem usługi doradztwa inwestycyjnego. W 2022 wdrożyliśmy nowe narzędzia, które ułatwiają elastyczne zarządzanie inwestycjami. Klienci mogą reagować na zmiany w otoczeniu – wygodnie zmienić fundusze inwestycyjne i samodzielnie modyfikować swoją strategię inwestycyjną.

Dostęp do konta w aplikacji o każdej porze, w dowolnym miejscu – to już rynkowy standard. Strategią Banku Millennium jest budowanie aplikacji, która stanie się dla klienta stałym towarzyszem i centrum zarządzania codziennością. Finanse przenikają wiele sfer naszego życia, dlatego w aplikacji mobilnej od lat oferujemy klientom usługi dodane (VAS – Value Added Service) i co roku dodajemy nowe. Bezpośrednio aplikacji można już między innymi zapłacić za parking, kupić ubezpieczenie, a nawet wybrać film i miejsca w kinie podczas zakupu biletów.

KODY DOŁADOWUJĄCE. W maju 2022 r. udostępniliśmy w aplikacji zakup kodów doładowujących do usług online, gier, platform streamingowych i sprzedażowych. Kody zostały podzielone na kategorie: gry, multimedia, zakupy oraz aplikacje biurowe. Klient wybiera nie tylko usługodawcę, ale w zależności od dostępności również wariant produktu (np. doładowanie za 20 zł). Klienci nie muszą podpinać źródeł płatności w zewnętrznych serwisach i mają w jednym miejscu kody z wielu źródeł, a podczas transakcji korzystają z jednej, bezpiecznej i znanej im już aplikacji Banku. Kody doładowujące udostępniliśmy również w aplikacji dla dzieci 7-12 lat. To rozwiązanie znalazło się w finale konkursu Informa Banking Tech Awards.

E-TOLL. W listopadzie we współpracy z Blue Media SA rozszerzyliśmy usługę Autostrady o możliwość zakupu e-biletu na odcinki państwowych autostrad: A2 Stryków-Konin oraz A4 Wrocław-Sośnica. Płatność za przejazd jest prosta i intuicyjna, a klienci nie muszą instalować dodatkowych aplikacji. Bank Millennium jest jednym z nielicznych, który udostępnił tę usługę swoim klientom.

E-ADMINISTRACJA. W 2022 r. aplikacja mobilna została wzbogacona o zakładkę MilleUrząd, dotychczas dostępną tylko w Millenecie. W tej sekcji klienci mogą korzystać z usług takich jak Millennium ID (usługa powiązana z mojeID), która pozwala potwierdzać tożsamość i podpisywać online umowy z dostawcami komercyjnymi oraz załatwiać zdalnie sprawy urzędowe. Dodatkowo w aplikacji klienci mogą wypełnić i wysłać wnioski o świadczenia rodzinne: Rodzina 500+, Dobry Start 300+, RKO, dofinansowanie do żłobka.

W grudniu 2022 r. w zakładce MilleUrząd pojawiła się jeszcze jedna ważna opcja – możliwość założenia jednoosobowej działalności gospodarczej i konta firmowego na jednym prostym formularzu.

Od 3 lat intensywnie rozwijamy nasze usługi w ramach otwartej bankowości. Zaczynaliśmy od udostępnienia produkcyjnego API oraz szeregu procesów sprzedażowych, co w latach 2020-2021 przyniosło bankowi międzynarodowe uznanie (nagrody od magazynu Global Finance i Celent Model Bank). Obecnie, oprócz usługi agregacji kont i inicjowania płatności, usługi otwartej bankowości wykorzystujemy w 5 procesach sprzedażowych (w tym otwierania konta indywidualnego i firmowego) oraz w personalizowanych kampaniach do klientów.

ROZSZERZANIE DOTYCHCZASOWYCH USŁUG. W 2022 roku do usługi agregacji kont i w procesach sprzedażowych z wykorzystaniem AIS dodaliśmy dwa nowe banki – Credit Agricole i Getin Bank (obecnie VeloBank). Po tych zmianach nasza usługa agregacji kont, Finanse 360º, uwzględnia 11 największych polskich banków (Alior Bank, ING Bank Śląski, mBank, Bank Pekao, PKO BP, Santander, BNP Paribas, Inteligo, Citibank, Credit Agricole, VeloBank). Usługę Finanse 360º rozszerzyliśmy też o możliwość zaczytania ostatnich odbiorców przelewów, zebranych na podstawie specjalnie zaprojektowanego algorytmu, który analizuje transakcje na rachunkach w innych bankach. Aby jak najtrafniej personalizować ofertę, w oparciu o historię zagregowanych kont przygotowujemy kampanie sprzedażowe powiązane z takimi produktami jak pożyczka gotówkowa, karty, produkty inwestycyjne.

NOWY PROCES. W 4 kw. 2022 r. na stronie internetowej udostępniliśmy wniosek o pożyczkę gotówkową dla osób, które nie były dotychczas klientami Banku Millennium. Pożyczka przyznawana jest w oparciu o weryfikację tożsamości i dochodu na koncie w innym banku, gdzie wpływa wynagrodzenie klienta. To kolejny przyjazny proces, w którym wykorzystujemy otwartą bankowość.

Mimo rosnącego znaczenia kanałów elektronicznych mamy świadomość, że wciąż są klienci, którzy preferują osobisty kontakt z konsultantem. Chcemy zapewnić im spójne doświadczenie w kanale, który wybierają, dlatego nasze usługi rozwijamy w podejściu omnikanałowym. Klient chce czuć się wyjątkowo – niezależnie od tego, czy jest obsługiwany przez pracownika Banku, czy korzysta z aplikacji mobilnej. Dlatego celem Banku Millennium jest stworzenie procesów, w których kanały elektroniczne uzupełniają się z kanałami tradycyjnymi i wzajemnie się wspierają.

Placówka nadal jest dla wielu klientów miejscem nawiązania relacji z Bankiem, tam też mogą z pomocą pracownika pierwszy raz aktywować aplikację i zalogować się do konta. Aplikacja z kolei wspiera procesy stacjonarne – klienci mogą w aplikacji potwierdzić wiele operacji zlecanych w placówce. Nie bez znaczenia dla kanałów cyfrowych jest contact center. Konsultanci telefoniczni czy na czacie efektywnie wspierają klientów w trudniejszych procesach online, takich jak założenie firmy czy wnioskowanie o pożyczkę. Klienci mogą korzystać ze współdzielenia ekranu w Millenecie lub kontekstowego czatu w aplikacji. Jest to sieć zależności, w której kanały elektroniczne raz pełnią rolę dominującą, a w innym procesie wspierającą.

Bank dysponuje również siecią bankomatów, które już oferują rozwiązania mobilne, jak choćby wypłata gotówki BLIKIEM. Rola bankomatów i wpłatomatów w kontekście rozwiązań omnikanałowych będzie rosła.

Jako Bank inspirowany ludźmi jesteśmy tam, gdzie są nasi klienci. Widzimy, jak dynamicznie rozwija się e-commerce, notujemy rekordowe wzrosty w transakcjach online, dlatego eksplorujemy również ten obszar.

ZWROTY ZA ZAKUPY. W 2022 roku zaproponowaliśmy klientom usługę cashback w kanałach elektronicznych Banku. Program umożliwia mądre oszczędzanie pieniędzy przy okazji zakupów online. Usługa jest powiązana z platformą smart-shoppingową goodie, jednak oferty sklepów klient widzi po zalogowaniu do konta w Banku. W programie zwrotów za zakupy uczestniczy ponad 800 sklepów internetowych, ale aby ułatwić wybór odpowiedniej oferty, pokazujemy klientowi te, które rzeczywiście pasują do jego zainteresowań i potrzeb. Usługa opiera się na analityce danych, uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji. Dzięki aktywności klienta na koncie, proponujemy sklepy i oferty, które już lubi, oraz te, które mogą go zainteresować. Pomagamy też w mądrych zakupach. Klienci kupujący online po zalogowaniu do konta mogą zobaczyć, ile zyskaliby, gdyby skorzystali z programu Zwrotów za zakupy.

TRANSAKCJE END-TO-END. Innym aspektem obecności w e-commerce jest zapewnienie klientom rozwiązań, które pozwolą realizować transakcje od początku do końca w jednej aplikacji. Takie doświadczenie zapewnia opisana wyżej usługa zakupu kodów doładowujących w aplikacji Banku. Klient w jednej aplikacji ma dostęp do oferty różnych firm. Płatność realizuje bezpiecznie w jednym miejscu – aplikacji, którą doskonale zna i której ufa. W tej samej aplikacji przechowuje zakupione kody lub może wysłać je bezpośrednio do osoby, którą chce obdarować np. kartą do salonów Empik czy Allegro. Podobnie działa zakup biletów w aplikacji (na komunikację czy do kina) czy ubezpieczenie samochodu. Klient nie musi korzystać z innych aplikacji, cały proces zakupu realizuje w jednym miejscu.

PŁATNOŚCI ODROCZONE. Bank Millennium angażuje się również w projekty, które odpowiadają na nowe trendy w płatnościach. Takim projektem jest BLIK Płacę Później, czyli rozwiązanie wykorzystujące ideę płatności odroczonych (BNPL – buy now, pay later). We wrześniu 2022 r. wspólnie z PSP jako pierwszy Bank na rynku rozpoczęliśmy pilotaż tego rozwiązania. Planujemy udostępnić je szeroko w 2023 roku.

Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie Bank zaangażował się w pomoc uchodźcom i aktywnie włączył w te działania kanały cyfrowe. Kilka dni po wybuchu wojny na portalu Banku wystartowała strona internetowa w języku ukraińskim, gdzie zgromadziliśmy najważniejsze informacje dla uchodźców przyjeżdzających do Polski – w tym jak założyć konto, jakie dokumenty są do tego potrzebne, jak korzystać z kanałów Banku. W kolejnych miesiącach uruchomiliśmy dodatkowe kampanie w kanałach cyfrowych Banku w języku ukraińskim. W tym języku przekazujemy kluczowe komunikaty organizacyjne i te związane z cyberbezpieczeństwem.

Ułatwiliśmy również obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce dostęp do e-administracji i wniosków o świadczenia rodzinne. W bankowości internetowej udostępniliśmy możliwość założenia Profilu Zaufanego dla tej grupy. W Millenecie i aplikacji mobilnej mogą oni złożyć wniosek o świadczenia 500+ i 300+ w języku ukraińskim.

W marcu 2022 wdrożyliśmy w aplikacji mobilnej nowy przelew zdefiniowany – Przelew Pomagam. Klient wpisuje tylko kwotę, a numer konta wybranej organizacji charytatywnej jest podstawiony przez system. Przelew został wykorzystany, by wesprzeć organizacje niosące pomoc uchodźcom z Ukrainy: Polska Akcja Humanitarna, Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż, Fundacja „Ocalenie”. Nowa funkcjonalność daje bankowi możliwość angażowania się w inne akcje charytatywne, z czego chcemy korzystać również w 2023 roku.

Rozwijanie oferty dla klientów prowadzących własną działalność, jest jednym w ważnych elementów strategii rozwoju kanałów elektronicznych. Dostrzegamy ogromny potencjał drzemiący w tym segmencie i chcemy odpowiadać na potrzeby, jakie się w nim pojawiają. Kompleksowa oferta Banku dostępna online oraz dodatkowe narzędzia do prowadzenia firmy to odpowiedź na potrzeby tej grupy na każdym etapie budowania konkurencyjnego biznesu. Dążymy do modelu, w którym kanały elektroniczne będą miały dominującą rolę w obsłudze tego segmentu klientów, ale wspierane będą przez zdalnych doradców.

OTWIERANIE FIRMY. Bank Millennium wspiera przedsiębiorczych klientów od momentu założenia działalności przez kolejne etapy rozwijania biznesu. Pod koniec 2022 zaproponowaliśmy klientom proces, w którym na jednym wniosku klient może zarejestrować działalność i otworzyć konto dla firmy z kartą debetową. Proces jest prosty i transparentny, został zbudowany na bazie pogłębionych analiz i badań z użytkownikami. Trudniejsze pojęcia zostały odpowiednio wyjaśnione, a dodatkowo klient może otrzymać wsparcie eksperta na czacie, z możliwością współdzielenia ekranu. Klienci mogą też skorzystać z materiałów informacyjnych na stronie Banku.

Klienci, którzy mają już działalność, a chcą założyć konto firmowe – również mogą to zrobić w kanałach elektronicznych, bez konieczności wizyty w placówce. Udostępniamy procesy zarówno dla klientów banku, jak i nowych klientów bez dotychczasowej relacji z nami.

CODZIENNE PŁATNOŚCI. W 2022 roku udostępniliśmy szereg ułatwień, która wspierają przedsiębiorców na co dzień. W bankowości elektronicznej mogą skorzystać z płatności dzielonych (split payment). Płatność na podstawie faktury VAT jest wtedy automatycznie podzielona na 2 części: kwotę netto dla sprzedawcy i należny od transakcji podatek, który trafia na wydzielony rachunek VAT. Dodatkowo przedsiębiorca, zanim opłaci fakturę, może w czasie zlecania przelewu sprawdzić, czy dostawca usługi jest czynnym podatnikiem VAT.

Również w 2022 wspólnie z PayTel udostępniliśmy aplikację Millennium POS, dzięki której klient prowadzący działalność może korzystać z telefonu jak z terminalu płatniczego i przyjmować płatności zbliżeniowe w dowolnym miejscu. Jest to wygodna alternatywa dla tradycyjnych terminali POS, szczególnie gdy przedsiębiorca dojeżdża do swoich klientów lub nie ma stałego punktu świadczenia usług.

ROZWIJANIE BIZNESU. W 2022 roku rozwijaliśmy ofertę kredytową dostępną online – od procesu leadowego aż po pełny wniosek w kanałach elektronicznych. Nowy wniosek o kredyt gotówkowy składa się z jednej, prostej strony, a dane klienta zaciągają się automatycznie z centralnego rejestru. Środki mogą być wypłacone nawet w kilka minut po podpisaniu umowy online.

Klienci mogą również skorzystać z kredytu z gwarancją de minimis. Klient wypełnia wniosek online, w kilka minut otrzymuje decyzję kredytową i może podpisać umowę. Finalizacja umowy w placówce banku jest już tylko formalnością.

Klienci z segmentu biznes mogą również korzystać oferty Millennium Leasing i swoim leasing zarządzać online, logując się do serwisu eBOK Millennium Leasing.

GLOBAL FINANCE BEST DIGITAL BANK – 4 nagrody:

 • Najlepszy konsumencki bank cyfrowy w Polsce (The Best Consumer Digital Bank in Poland for 2022)
 • Najlepsza zintegrowana strona bankowości dla konsumentów w Europie Środkowo-Wschodniej (The Best Integrated Consumer Bank Site in Central and Eastern Europe for 2022)
 • Najlepsza zintegrowana strona bankowości korporacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej (The Best Integrated Corporate Bank Site in Central and Eastern Europe for 2022)
 • Najlepsze bezpieczeństwo informacji i zarządzanie fraudami w Europie Środkowo-Wschodniej (The Best Information Security and Fraud Management in Central and Eastern Europe for 2022)

INFORMA BANKING TECH AWARDS – 3 projekty w finale konkursu:

 • Digitalizacja procesów dla klientów korporacyjnych w kategorii „Najlepsze wykorzystanie IT w ramach bankowości korporacyjnej” (Best Use of IT in Corporate Banking)
 • Kredyt ratalny online dla klientów e-commerce w kategorii „Najlepsze wykorzystanie IT w kredytach konsumenckich” (Best Use of IT for Consumer Lending)
 • Kody doładowujące w kategorii „Najlepsza inicjatywa mobilna – płatności” (Best Mobile Initiative in Payments)

PRZYJAZNY BANK NEWSWEEKA – nagroda główna w kategorii „Bankowość zdalna” i pierwsze miejsce w pięciu podkategoriach: jakość obsługi, pozyskanie i utrzymanie klienta, kanały komunikacji, kanały operacji, bankowość mobilna.

INSTYTUCJA ROKU (Mojebankowanie.pl) – drugie miejsce w kategorii Najlepsza aplikacja mobilna. Aplikacja mobilna Banku Millennium została również wyróżniona jako najbardziej przyjazna w obsłudze w subiektywnej ocenie klientów.

MOBILE TRENDS AWARDS – aplikacja mobilna w finale konkursu w dwóch kategoriach: Bankowość mobilna oraz Bankowość i finanse dla dzieci

Wyniki wyszukiwania