List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do lektury Raportu Rocznego za 2022 rok – rok pełen niepewności i nieprzewidywalności, rok piątej fali pandemii, wojny w Ukrainie, jedenastu podwyżek stóp procentowych, dwucyfrowej inflacji i bezprecedensowych strat sektora wynikających z kosztów wakacji kredytowych. Okazało się, że niezależnie od skali turbulencji potrafimy im sprostać – robimy swoje, zaspokajamy potrzeby klientów i realizujemy uzgodnioną wcześniej strategię. Nie byłoby to możliwe bez fantastycznego zespołu pracowników, którzy swoim codziennym zaangażowaniem współtworzyli te osiągnięcia. Serdecznie im za to dziękuję.

Satysfakcjonujące wyniki. Mimo rekordowych obciążeń kosztami regulacyjnymi, podatkowymi i rezerwami na kredyty frankowe, w 2022 roku osiągnęliśmy dobre wyniki operacyjne i biznesowe. Pokazuje to siłę działalności podstawowej oraz modelu biznesowego, który pozwala na konsekwentne generowanie przychodów i rozwój Banku. Niestety, mimo pozytywnych wyników, nieoczekiwana i bezzasadna nowa regulacja dotycząca wakacji kredytowych przyniosła ogromną stratę netto i w rezultacie, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i przepisami, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu Planu Naprawy i Planu Ochrony Kapitału.

Joao Bras Jorge Prezes Zarządu Banku Millennium

Plany Naprawy i Plan Ochrony Kapitału. W procesie odbudowy pozycji kapitałowej Banku, wykorzystujemy istniejące zasoby wewnętrzne – realizujemy cele biznesowe, dokonaliśmy dwóch sekurytyzacji syntetycznych portfela wierzytelności korporacyjnych i MŚP, korzystamy z obniżenia przez KNF wymogów kapitałowych. Wszystkie te inicjatywy sprawiły, że w 4 kwartale 2022 r, osiągnęliśmy długo oczekiwany dodatni kwartalny wynik netto (+249 mln zł) i istotną poprawę współczynników kapitałowych – wskaźnik TCR wzrósł do 14,4%, a T1 do 11,3%. Jest to początek powrotu do trwałej rentowności i szybkiego zakończenia planów naprawczych.

Kontynuacja polubownych rozwiązań z kredytobiorcami hipotecznymi we frankach szwajcarskich. W 2022 roku podpisaliśmy z klientami 7 943 ugód, a od początku 2020 roku, w którym uruchomiliśmy proces na dużą skalę, blisko 18 000. W efekcie, liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się w 2022 roku o blisko 9600, co jest bardzo dobrym wynikiem w wyjątkowo niesprzyjającym środowisku. Naszym celem jest dalsze oferowanie wszystkim klientom (niezależnie czy są z nami w sporze sądowym czy nie) polubownych rozwiązań i tym samym sukcesywne zmniejszanie portfela kredytów CHF.

Konsekwentna digitalizacja procesów wewnętrznych i obsługi klientów doceniona przez rynek. W tegorocznej edycji konkursu Przyjazny Bank Newsweeka zajęliśmy pierwsze miejsce w kategorii „Bankowość zdalna” (wygraliśmy we wszystkich pięciu podkategoriach) i drugie miejsce w kategorii głównej „Bank dla Kowalskiego”. Aż w 4 kategoriach otrzymaliśmy nagrody magazynu Global Finance, z czego najważniejszy pozostaje tytuł „Najlepszy konsumencki bank cyfrowy w Polsce 2022”. Oznacza to, że jesteśmy zaawansowaną technologicznie organizacją, która potrafi wyznaczać i konsekwentnie realizować cele.

Solidarni z Ukrainą. W geście solidarności wobec wschodnich sąsiadów zapewniliśmy pomoc Ukraińcom i Ukrainkom szukających schronienia w Polsce. Była to zarówno pomoc materialna – przekazaliśmy w sumie 1 mln zł organizacjom zajmującym się wsparciem i opieką nad uchodźcami w Polsce – jak i inne działania pomocowe, w które włączyła się cała bankowa społeczność. Fundacja Banku Millennium uruchomiła m.in. specjalną edycję programu grantowego #sluchaMYwspieraMY na inicjatywy pracownicze skierowane do uchodźców z Ukrainy. W akcjach wzięło udział 147 wolontariuszy, a wsparcie otrzymało 8252 beneficjentów.

Co przed nami? Niepewność i niestabilność, z którymi zdążyliśmy się już zżyć oraz nowe wyzwania związane z pogorszeniem otoczenia gospodarczego w Polsce. Tak jak w 2022 roku największy wpływ na sektor miały wakacje kredytowe, tak w 2023 bolączką może być proces zmiany referencyjnego wskaźnika WIBOR na WIRON. Niepewne pozostanie otoczenie prawne związane z kredytami hipotecznymi we frankach, nie można też wykluczyć wprowadzenia przez rząd kolejnych podatków i świadczeń mających na banki konkretny finansowy wpływ.

Bank Millennium jest w pełni gotowy, by sprostać tym wyzwaniom. Po roku pracy nad realizacją strategii na lata 2022-24, zdecydowana większość wskaźników monitorujących wykonanie KPI, strategicznych inicjatyw i projektów wskazywała pozytywny trend, co oznacza, że jesteśmy na dobrej drodze, by dotrzymać złożonych obietnic. Nadal chcemy być liderem innowacji, dbać o zadowolenie klientów i z powodzeniem zakończyć proces naprawczy.


Joao Bras Jorge
Prezes Zarządu Banku Millennium

Wyniki wyszukiwania