Krótka charakterystyka Banku Millennium/Grupy Banku Millennium

Bank Millennium S.A. („Bank Millennium”, „Bank”) powstał w 1989 roku jako jeden z pierwszych polskich banków komercyjnych. Obecnie jest jednym z siedmiu największych pod względem aktywów w Polsce banków komercyjnych kierującym swoje usługi do wszystkich segmentów rynku poprzez sieć oddziałów, sieci indywidualnych doradców oraz bankowość elektroniczną i mobilną.

Od początku swojej działalności wyznacza trendy w polskiej bankowości, na przykład był pierwszym bankiem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wydawcą pierwszej na polskim rynku karty płatniczej. Bank spełnia najwyższe standardy ładu korporacyjnego, realizuje programy społeczne wspierające rozwój kultury oraz edukację młodzieży.

Bank Millennium jest liderem rynku w obszarze innowacji rozumianych jako nowości technologiczne i udogodnienia procesowe. Innowacyjność w Banku Millennium jest częścią jego strategii biznesowej.

Bank Millennium, wraz ze swoimi spółkami zależnymi, tworzy Grupę Banku Millennium („Grupa BM”, „Grupa”) jedną z najbardziej nowoczesnych i najbardziej kompleksowo rozwijających się grup finansowych w Polsce – zatrudniającą łącznie 6 860 osób (FTE).

Najważniejszymi jej spółkami są: Millennium Leasing (działalność leasingowa), Millennium TFI (fundusze inwestycyjne) oraz Millennium Bank Hipoteczny (bank hipoteczny powołany w celu pozyskiwania długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych). Od roku 2016 roku Millennium Goodie Spółka z o.o. prowadzi wraz z Bankiem innowacyjną, opartą na zaawansowanej technologii platformę smartshoppingową. Oferta wyżej wymienionych spółek stanowi uzupełnienie usług i produktów oferowanych przez Bank.

W 2022 roku spółka Millennium Dom Maklerski S.A., będąca w całości własnością Banku, została podzielona poprzez wydzielenie i przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z wykonywaniem działalności maklerskiej, stanowiącej majątek MDM, do Banku Millennium.  Od dnia 29 lipca 2022 roku, tj. od dnia rejestracji podziału MDM, spółka działa pod nazwą Millennium Consulting S.A. i prowadzi działalność doradczą, która jest obecnie  głównym źródłem jej przychodów.

Model biznesowy

Model biznesowy Banku Millennium oparty jest na 6 filarach:

Ciągle poszerzamy i wzmacniamy zakres usług oferowanych naszym klientom, dążąc do zapewnienia najlepszych w swojej klasie doświadczeń (Customer Experience) we wszystkich kanałach, co pozwala nam być w czołówce banków pozyskujących najbardziej lojalnych klientów.

Opierając się na fundamentach i czerpiąc z doświadczeń naszego modelu dla segmentu bankowości detalicznej, tworzymy wysoce innowacyjny i wydajny model sprzedaży i obsługi dla mikrofirm.

Rozwijamy segment bankowości przedsiębiorstw bazując na długoterminowych partnerstwach oferując im możliwie spersonalizowane i zautomatyzowane w kanałach elektronicznych usługi, a także profesjonalne doradztwo w zakresie wyzwań przyszłości, w tym dotyczące „zielonej” transformacji.

Jesteśmy wśród liderów bankowości elektronicznej osiągając jeden z najwyższych poziomów użycia aplikacji mobilnej wśród klientów oraz wyznaczając trendy w zakresie oferowanie innowacyjnych rozwiązań zarówno w świecie finansów jak i poza nim (tj. usługi dodane), dbając jednocześnie o najlepsze doświadczenia użytkowników (User Experience),  hiper-personalizację, a także cyber-bezpieczeństwo.

Podtrzymujemy nasze zobowiązania na rzecz środowiska oraz społeczeństwa, podnosząc ich znaczenie w przyjętej w 2022 strategii ESG z jasno wyznaczonymi celami.

Fundamentem i jednocześnie przewaga konkurencyjną są nasi pracownicy oraz kultura organizacyjna, stojące za ciągłym dążeniem do bycia w czołówce pracodawców, nie tylko na rynku bankowym.

Fundamentem modelu biznesowego są wartości firmy: budowanie relacji opartych na zaufaniu, pasja do jakości i innowacyjności, rozwój pracowników i promowanie współpracy oraz ambicja, by zawsze mierzyć wyżej.

Model biznesowy Banku Millennium

Fundamentem modelu biznesowego są wartości firmy: budowanie relacji opartych na zaufaniu, pasja do jakości i innowacyjności, rozwój pracowników i promowanie współpracy oraz ambicja, by zawsze mierzyć wyżej.

Wartości Banku Millennium

Wyniki wyszukiwania