Zmiany kursu akcji

Po silnych wzrostach kursów akcji w 2021 r., początek roku przyniósł wybuch wojny na Ukrainie 24 lutego, co spowodowało gwałtowny spadek cen akcji, obligacji, walut i wielu innych klas aktywów.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę indeks WIG stracił 11% a WIG-Banki 15%. Rynki akcji zaczęły odrabiać straty na początku marca wraz z odbudowującymi się walutami CEE i nieco mniejszą awersją do ryzyka w stosunku do całego regionu CEE. Trend wzrostowy trwał do końca marca, kiedy podwyższona stagflacja (lub co najmniej ryzyko spowolnienia wzrostu PKB) zaczęła przeważać nad pozornie atrakcyjnymi wycenami, a polskie akcje powróciły do trendu spadkowego.

4kw22 przyniósł mieszane zachowanie polskich akcji z odreagowaniem indeksów w listopadzie i grudniu.

W okresie 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2022, indeks szerokiego rynku WIG spadł o 17%, indeks największych spółek WIG20 spadł o 21% podczas gdy WIG Banki zanotował spadek o 28%. W tym samym czasie cena akcji Banku Millennium
spadła o 44%

W 2021 r. dzienne obroty akcjami Banku Millennium wyniosły średnio 7,2mln zł i były o 12% niższe niż w roku poprzednim.

Wskaźniki rynkowe 30.12.2022* 30.12.2021* Zmiana r/r
Liczba akcji Banku (w tys.) 1 213 117 1 213 117 0.00%
Średnie dzienne obroty w skali roku (w tys. zł) 7 234 8 177 -11,5%
Cena akcji Banku (zł) 4,580 8.195 -44,1%
Wartość rynkowa Banku (mln zł) 5 556 9 941 -44,1%
WIG Banki 6 297 8 640 -27,6%
WIG20 1 802 2 267 -20,5%
WIG30 2 197 2 765 -20,5%
WIG – indeks główny 57 638 69 296 -16.8%
* ostatni dzień notowań w 2022r. i 2021r.

Akcje Banku Millennium są uczestnikiem następujących indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: WIG, WIG Banki, WIG 30, mWIG 40, WIG Poland oraz WIG-ESG.

Wyniki wyszukiwania