Relacje inwestorskie

Bank w komunikacji ze środowiskiem inwestorskim dba o wysoki poziom przejrzystości oraz o odpowiedni dostęp do informacji dla wszystkich jej odbiorców.

Rzetelne i aktualne informacje przekazywane są w trybie i z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Lista publikowanych przez Bank informacji z określeniem częstotliwości i miejsca publikacji znajduje się na stronie Banku w dedykowanej sekcji Relacji z Inwestorami – część pt. Polityka Informacyjna Polityka informacyjna Banku Millennium – Bank Millennium.

Na stronie internetowej relacji z inwestorami Relacje inwestorskie – O Banku – Bank Millennium znajdują się zawsze aktualne informacje, dotyczące m.in. notowań akcji Banku Millennium na GPW, akcjonariatu spółki, Walnych Zgromadzeń, historii wypłaty dywidendy czy ratingów kredytowych. Znajdują się tam również raporty bieżące i okresowe, prezentacje wynikowe, arkusze Excel z kluczowymi informacjami finansowymi oraz inne istotne informacje o Banku. Warto zwrócić uwagę, że strona internetowa jest responsywna, co oznacza, że jest dostosowana do urządzeń mobilnych – tabletów i smartfonów.

  • okresowe konferencje z udziałem Zarządu na temat kwartalnych wyników Grupy Kapitałowej Banku (cztery w ciągu 2022 r.),
  • udział w konferencjach organizowanych dla inwestorów w kraju i za granicą (7)
  • indywidualne i grupowe spotkania z uczestnikami rynku kapitałowego (368 osób),
  • bieżące komunikaty giełdowe (30) i prasowe,
  • dedykowana strona internetowa w portalu Banku poświęcona relacjom inwestorskim,
  • zachęcanie do udziału w dorocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
  • kontakty bieżące z uczestnikami rynku (przez e-mail lub telefon).

W ramach realizacji najlepszej praktyki dotyczącej równego dostępu do informacji, od 2006 roku Bank zapewnia nieograniczony dostęp do konferencji przez internet (transmisja wideo w języku polskim i angielskim) i przez telefon. Zapis z każdej konferencji dostępny jest na stronie Banku. Bank zapewnia również transmisję internetową video z obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zapis z obrad wraz z podjętymi uchwałami jest także dostępny na stronie Banku.

Bank Millennium jest analizowany przez 12 analityków reprezentujących lokalne i międzynarodowe biura maklerskie, którzy publikują swoje raporty i rekomendacje dla akcji Banku Millennium.

Pełna lista analityków znajduje się na stronie Banku https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/analitycy.

W ciągu 2022 roku biura maklerskie wydały, według wiedzy Banku, 44 rekomendacji dot. akcji Banku Millennium z czego 20 to rekomendacje „Kupuj”, 12 „Trzymaj”, 2 „Neutralnie” i 10 „Sprzedaj”. Na dzień 31 grudnia 2022 r. struktura rekomendacji (nie starszych niż 6 miesięcy) przedstawiała się następująco:

Kupuj Trzymaj Sprzedaj
4 4 1

 

Wyniki wyszukiwania