You are being redirected to /2022/pl/skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe/polityka-rachunkowosci/oswiadczenie-o-zgodnosci-z-miedzynarodowymi-standardami-sprawozdawczosci-finansowej/?simply_static_page=24709