Informacje o prowadzonej działalności powierniczej

Na dzień 31.12.2022 r. Departament Powierniczy Banku Millennium S.A. prowadził 12 954 rachunków, na których zdeponowane były aktywa o łącznej wartości 31,7 mld PLN. Przychody netto na działalności powierniczej za rok 2022 wyniosły 5,1 mln PLN (z czego 2,9 mln PLN pochodziło od Spółek Grupy). Ponadto Departament Powierniczy pełnił funkcję Banku Depozytariusza dla 22 funduszy inwestycyjnych z czego 21 z grupy Millennium TFI S.A.

Wyniki wyszukiwania