You are being redirected to /2022/pl/skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe/informacje-uzupelniajace/dywidenda-za-rok-2021/?simply_static_page=24735