Ograniczanie wpływu prowadzonej działalności na środowisko – wstęp

Grupa Banku Millennium swoją odpowiedzialność w zakresie ochrony klimatu postrzega zarówno w wymiarze zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Poza opisanymi wyżej działaniami i przyjętą polityką środowiskową, Bank aktywnie wdraża ekologiczne i innowacyjne rozwiązania w swoich siedzibach oraz ogranicza zużycie zasobów. [GRI: 304-1] Grupa Banku Millennium nie posiada oraz nie dzierżawi nieruchomości w obszarach chronionych ani nie zajmuje mienia podlegającego specjalnej ochronie.

Bank przykłada dużą wagę do obniżania poziomu emisyjności budynków zajmowanych w związku z prowadzoną działalnością.
W 2022 flagową inwestycją Banku była optymalizacja portfela nieruchomości wraz z modernizacją budynków własnych Centrali w Gdańsku. Inwestycja została wykonana w myśl idei rozważnego gospodarowania uwzględniając takie założenia jak optymalizacja przestrzeni, wydajne i ekologiczne materiały, termomodernizacja budynku zgodna z wytycznymi audytu energetycznego a także pierwsza w Banku własna instalacja paneli fotowoltaicznych. Szczegółowo te i inne przyjazne środowisku działania opisane są w dalszej części rozdziału

Wyniki wyszukiwania