Opieka medyczna i działania zrealizowane w związku z pandemią COVID-19

Opieka medyczna

[GRI: 3-3] Program prywatnej opieki medycznej umożliwia wszystkim pracownikom Grupy w równym stopniu dostęp do podstawowych i specjalistycznych konsultacji medycznych, szczegółowych badań diagnostycznych i programów profilaktycznych. Dodatkowo Pracownicy mogą wykupić pakiety medyczne dla członków najbliższej rodziny. Również emerytowani Pracownicy po zakończeniu zatrudnienia mogą kontynuować prywatna opiekę medyczną na preferencyjnych warunkach.

W 2022 roku Bank podjął decyzję o zwiększeniu w 2023 roku zakresu usług w ramach udostępnianych pakietów medycznych dla pracowników. Opieka medyczna będzie obejmować dostęp do znacznie większej niż dotychczas liczby lekarzy – specjalistów, ponadto zwiększony zostanie zakres specjalistycznej diagnostyki medycznej oraz istotnie zwiększy się liczba procedur laboratoryjnych.

[GRI: 3-3, 403-6] Od marca 2020 roku w Banku działa Zespół Koordynacji Działań ds. pandemii COVID-19. Do jego zadań należy w tej chwili bieżące monitorowanie sytuacji zdrowotnej w kraju i w Banku oraz dostosowywanie działań Banku do aktualnych wytycznych rządu.

W okresie pandemii Zespół był odpowiedzialny także za:

  • organizację pracy Banku w czasie pandemii;
  • zapewnienie środków higieny dla oddziałów i central;
  • działania prewencyjne prowadzące do minimalizacji liczby zakażeń pracowników i klientów Banku;
  • wyposażenie wszystkich pracowników krytycznych z punktu widzenia ciągłości Banku w laptopy i telefony komórkowe;
  • monitorowanie zachorowań pracowników, wsparcie pracowników i ich rodzin.

Realizacja prac była regularnie monitorowana na cyklicznych spotkaniach zespołu, a także raportowana na spotkaniach Zarządu.

Zarząd Banku powołał Specjalny Fundusz Wsparcia Pracowników na wypadek zarażenia koronawirusem. Fundusz działał pomiędzy kwietniem 2020 roku a majem 2022 r. W tym czasie z funduszu udzielono wsparcia finansowego 164 Pracownikom i członkom jego najbliższej rodziny na łączną kwotę około 200.000 zł.

Wyniki wyszukiwania