Świadczenia socjalne

[GRI: 401-2, 3-3] Pracownikom Grupy Banku Millennium oferowane są takie same świadczenia socjalne i rzeczowe bez względu na rodzaj umowy o pracę (na czas określony/nieokreślony) i wymiar czasu pracy (część etatu/pełen etat). Wysokość i zakres świadczeń są uzależnione od sytuacji życiowej i materialnej pracownika. Prywatna opieka medyczna oferowana jest pracownikom zatrudnionym w wymiarze minimum pół etatu, a jej zakres jest zróżnicowany w zależności od zajmowanego stanowiska. Z dostępu do opieki medycznej korzystają również emerytowani pracownicy i osoby na urlopach rodzicielskich i wychowawczych.

Działalność socjalną w Banku reguluje „Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”. Zgodnie z Regulaminem, Bank realizuje poniższe inicjatywy:

  • formy wypoczynku, działalność kulturalną, sportową, rekreacyjną i turystyczną,
  • organizowanie imprez i spotkań grupowych,
  • pomoc rzeczową lub pieniężną,
  • pomoc finansową udzielaną w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, szczególnie trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub życiowej (bezzwrotne zapomogi pieniężne), również w sytuacjach stanów nadzwyczajnych lub występowania zagrożeń epidemiologicznych.

Spółki korzystają z oferty świadczeń socjalnych oferowanych przez Bank, ale finansują je z własnych Funduszy Świadczeń Socjalnych.

Bank i Spółki w ramach pomocy socjalnej oferują zapomogi dla pracowników, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej czy życiowej.

Przyznane świadczenia dla pracowników Banku 2022 2021 2020
Zapomogi (zł) 695 465 517 320 388 550
Liczba pracowników, którzy dostali zapomogi 158 122 120

Pracownicy mają możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie na preferencyjnych warunkach. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje życie i zdrowie ubezpieczonego oraz jego bliskich. Do wyboru jest sześć wariantów ubezpieczenia, dzięki czemu każdy może je dostosować ofertę swoich potrzeb.

Ubezpieczenia na życie Bank 2022 Bank 2021 Bank 2020 Grupa 2022 Grupa 2021 Grupa 2020
Liczba i % pracowników, którzy skorzystali z oferty 2 932
(44%)
3 120
(47%)
2 840
(45%)
3 034
(43%)
3 267
(46%)
2 982
(44%)

[GRI: 403-6] Posiadamy platformę zakupową umożliwiającą dokonywanie zakupów on-line ze środków Funduszu Socjalnego. Na platformie pracownik może skorzystać z ponad tysiąca różnych benefitów w zakresie usług turystycznych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Samodzielnie wybiera, które benefity go interesują i realizuje je w dowolnym miejscu i czasie. Na platformie została udostępniona też karta sportowa MultiSport, która w sposób kompleksowy zapewnia pracownikom dostęp do zróżnicowanych aktywności sportowych, takich jak basen, siłownia, fitness, squash, jak również nauka tańca, zajęcia jogi, sporty walki czy ścianka wspinaczkowa. Korzystając z karty pracownicy mają możliwość prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia. Dodatkowo mogą wykupić na specjalnie wynegocjowanych warunkach cenowych kartę dla swoich bliskich.

Przed Świętami Bożego Narodzenia pracownicy mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci świadczenia świątecznego. Wysokość świadczenia jest zróżnicowana, uzależniona od sytuacji socjalnej pracownika.

Do maja 2022 r. realizowaliśmy wsparcie finansowe w ramach utworzonego w 2020 roku Specjalnego Funduszu Wsparcia Pracowników na wypadek zarażenia koronawirusem. Szczegółowe informacje w tej kwestii są przedstawione w rozdziale „Opieka medyczna i działania zrealizowane w związku z pandemią COVID”.

Wyniki wyszukiwania