Rekrutacja i rozwój zawodowy

Większość ofert pracy w Grupie Banku jest kierowanych zarówno do wewnętrznych, jak i zewnętrznych kandydatów. Pracownik, który chciałby rozwijać swoje umiejętności w innym obszarze niż dotychczas, może zgłosić chęć rotacji wewnętrznej.

Wybrani pracownicy są przypisywani do międzydepartamentowych projektów inicjowanych i nadzorowanych przez Zarząd Banku. Daje to możliwość zarówno dzielenia się swoją wiedzą, jak i zdobycia dodatkowych umiejętności.

W 2022 roku liczba osób podlegająca procesowi rotacji wewnętrznej powróciła do stabilnego poziomu sprzed czasu fuzji i pandemii.

Rekrutacje wewnętrzne – Bank Millennium*    2022    2021    2020   2019 2018
Liczba pracowników 94 158 753 87 95
* Dane dla Banku Millennium, bez danych o rotacji wewnętrznej w pozostałych spółkach Grupy

 

Działania z zakresu employer branding są istotnym elementem działalności Banku. Skierowane są do kilku potencjalnych grup pracowników: studentów i absolwentów, specjalistów IT i Digital, specjalistów sprzedaży oraz specjalistów wspierających i rozwijających bankowy biznes.
Po pandemii Bank sprawnie przystosował się do zmiany i dzisiaj dowolnie uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w formule online, tradycyjnej jak i łączonych.

Bank stale dba o ułatwienie kontaktu młodym osobom wchodzącym na rynek pracy i angażuje się w życie środowiska akademickiego dając studentom i absolwentom możliwość rozwijania kompetencji i zainteresowań oraz wskazuje możliwości rozwoju kariery w Banku.

W 2022 roku Bank był zaangażowany we współpracę z renomowanymi uczelniami, m.in. ze Szkołą Główną Handlową SGH i Uniwersytetem SWPS. Jako czlonek Klubu Partnerów Szkoły Głównej Handlowej Pracownicy Banku biorą aktywny udział w spotkaniach Rady Klubu Partnerów SGH, na których omawiane są elementy strategii uczelni czy możliwości kształcenia studentów w zakresie kluczowych kompetencji. Bank jako partner dydaktyczny kierunku psychologia i informatyka na Uniwersytecie SWPS wprowadza studentów w praktyczne rozwiązania z obszaru User Experience. Taka współpraca pozawala na lepsze przygotowanie do pracy specjalistów oraz pozyskanie potencjalnych pracowników. Poprzez swoją obecność wizerunkowa oraz zaangażowanie się na uczelniach, Banku buduje wśród studentów i absolwentów przywiązanie do marki.

Stałymi elementami działań jest aktywny udział Pracowników Banku w wydarzeniach takich jak: targi pracy, konferencje, debaty czy warsztaty, na których prezentowany jest bank jako stabilny i nowoczesny.

W marcu, Bank został partnerem tegorocznej edycji „Mostów Ekonomicznych” – ogólnopolskiego projektu realizowanego przez Samorząd Studentów SGH i Forum Uczelni Ekonomicznych. Dzięki takiemu działaniu studenci mają szansę uczestniczyć w warsztatach, case studies, inspirujących wykładach i spotkać się z ludźmi biznesu, którzy mają na swoim koncie wiele osiągnięć. Reprezentant banku z Departamentu Bankowości Elektronicznej poprowadził warsztat merytoryczno-praktyczny, którego celem było wypracowanie rozwiązań wspierających digitalizację klientów 65+ dla licznej grupy ponad 80 uczestników.
Celem inicjatywy jest budowanie trwałych relacji między środowiskiem akademickim a biznesem.

Wiosną bieżącego roku, Bank przystąpił do udziału w targach pracy Absolvent Talent Days. Targi realizowane były aż w 4 lokalizacjach w: Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu  i Warszawie. Była to okazja do bezpośredniego opowiedzenia studentom, jak wygląda praca w banku, w jakich obszarach mogą się rozwijać, jak wygląda proces rekrutacyjny i jakie benefity wynikają z pracy w naszym Banku.

Bank został partnerem „Dni Karier” na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Przedstawiciele Zespołu Rekrutacji i Rozwoju mieli okazję zaprezentować na Uczelni oferty praktyk wakacyjnych. Bezpośrednie spotkania ze studentami umożliwiły nawiązanie wielu relacji i pomoc studentom w dopasowaniu kierunków studiów do obszarów specjalizacji zawodowych w banku.

Bank chętnie dzieli się wiedzą, dlatego też chętnie występował w roli partnera i uczestnika  konferencji, na których osoby młode mogły zaczerpnąć wiedzy i inspiracji zawodowych.
W bieżącym roku bank uczestniczył w:

 • Debacie dot. rozważań o przyszłości ESG w ramach „Konferencji Biznesu Uniwersytetu Warszawskiego” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Nieruchomości Uniwersytetu Warszawskiego, Koło Naukowe Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studenckie Koło Naukowe Finansów Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Konferencji IT Azure Summit 2022 – poświęconej chmurze obliczeniowej Microsoft Azure. Przedstawiciel Banku, podczas prelekcji opowiedział o roli Feature Store w procesie zarządzania cechami i jego zastosowaniu w chmurze Azure. W wystąpieniu na żywo wzięło udział 538 uczestników w tym, liczna grupa studentów i absolwentów z wielu różnych uczelni o profilu technologicznym.
 • konferencji Code Europe dla specjalistów IT. W ramach panelu „Effective Development Execution: Minimum Valuable Product” nasz ekspert opowiadał o podejściu do tworzenia oprogramowania.

Praktyki czynią mistrza – pod tym hasłem uruchomiliśmy nową edycję programu praktyk skierowaną do studentów i absolwentów warszawskich szkół wyższych. Podczas wakacji, 23 zdolnych i ambitnych praktykantów zrealizowało praktyki w obszarach takich jak: IT, HR, finanse, ryzyko, marketing, zarządzanie projektami, czy bankowość elektroniczna. Poza otrzymaniem atrakcyjnego wynagrodzenia, indywidualnego rozwoju pod okiem opiekunów, praktykanci zostali zaproszeni na szkolenia z umiejętności miękkich oraz metodyk zwinnych, stosowanych w Banku Millennium. Po zakończonych praktykach, część osób otrzymała propozycję zatrudnienia w Banku.

Bank wykorzystuje możliwości komunikacyjne mediów społecznościowych, takich jak LinkedIn i Goldenline oraz kilkunastu portali wizerunkowo-rekrutacyjnych w celu sprawnego dotarcia do kandydatów z informacjami nt. pracodawcy i ofert pracy.

W Banku Millennium prowadzone są programy, w których nagradzani są pracownicy wyróżniający się ponadprzeciętnym zaangażowaniem.

Program Nagród Pracowniczych IMPAKT, w którym pracownicy nagradzają swoich kolegów i koleżanki z pracy. Program integruje społeczność, buduje kulturę współpracy i wzajemnego docenienia. W 2022 roku wyróżnionych zostało 51 pracowników za zaangażowanie, podnoszenie jakości, innowacyjne rozwiązania oraz podejmowanie wyzwań inspirujących innych. Gala programu oraz rozdanie nagród odbyły się w Hotelu Intercontinental w Warszawie i uczestniczyło w niej 120 osób.

Najlepsi pracownicy i menadżerowie są raz do roku nagradzani Nagrodą Prezesa za ponadprzeciętne osiągnięcia zawodowe. W 2022 roku trafiły one do 12 pracowników z centrali i sieci sprzedaży.

[GRI: 3-3] Szkolenia w Banku Millennium są istotnym elementem codzienności i traktowane są jako inwestycja w kapitał ludzki. Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji pracowników, co przekłada się na poprawę jakości i efektywności ich pracy oraz realizację bieżących i przyszłych celów biznesowych. Kwestię szkoleń reguluje Instrukcja uczestnictwa w programach szkoleniowych w Banku Millennium S.A.

Pracownicy Banku mają co roku możliwość uczestniczenia w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych oraz w konferencjach i kongresach. W trosce o zdrowie pracowników, większość szkoleń realizowana była w formule zdalnej lub hybrydowej, natomiast część odbyła się w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego. Część szkoleń została zrealizowana w formie e-learningów.

Liczba tematów szkoleń
e-learning
Bank 2022 Bank 2021 Bank 2020 Bank 2019 Grupa 2022 Grupa 2021 Grupa 2020 Grupa 2019
2 033* 1 002 495 478 2 038* 1 009 490 483
*Wzrost wynika z migracji szkoleń z trzech platform zewnętrznych na wewnętrzną platformę szkoleniową Banku (Pluralsight, DataCamp, Leanovatica). Ok. 1500 tematów kursów pochodzi z platform zakupionych przez Bank. Na organizację większej liczby szkoleń w trybie online ma także wpływ sytuacja pandemiczna.

Szkolenia wstępne dla nowych pracowników Grupy Banku Millennium – ze względu na pandemię szkolenia realizowane były w pełni zdalnie ze wsparciem programu MS Teams.

Millennium Campus – program rozwoju wiedzy i kompetencji, którego celem jest wspieranie wzrostu innowacyjności w organizacji. Propozycja udziału w programie kierowana jest do wszystkich pracowników i pozwala spojrzeć na wiele tematów z innej perspektywy. Wykłady prowadzone są online, nagrania wraz z materiałami dodatkowymi udostępniane są na platformie szkoleniowej i w intranecie „Świat Millennium”. We wrześniu 2022 roku rozpoczęliśmy cykl wykładów związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Rozwojowe piątki

Program ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń wśród pracowników Banku. Prelegentami są specjaliści, którzy podczas wykładów dzielą się posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

Propozycja udziału w programie kierowana jest do wszystkich pracowników. Wykłady prowadzone są online, nagrania wraz z materiałami dodatkowymi udostępniane są na platformie szkoleniowej i w intranecie „Świat Millennium”.

Zewnętrzne platformy szkoleniowe

Pracownicy mają dostęp do platformy Legimi oferującej literaturę biznesową i beletrystykę. Platforma Legimi pozwala na korzystanie z oferty ponad 75 000 e-booków i audiobooków. Platforma dostępna dla pracowników na urządzeniach mobilnych (tablety, e-czytniki, smartfony) oraz komputerach prywatnych. Książki można czytać lub słuchać online lub offline i można z nich korzystać bez ograniczeń.

Bank rozpoczął szkolenia z Professional Agile Leadership – Essentials PAL-E oraz z Professional Scrum Product Owner dla managerów z obszaru IT. Dodatkowo pracownicy z obszarów technologicznych uzyskali dostęp do różnorodnych szkoleń oraz nowości na platformie Pluralsight.

DataCamp

W ostatnich latach Bank Millennium wprowadził na rynek szereg nowych rozwiązań analitycznych opartych na językach programowania Python i R oraz narzędziach open source (m.in. Jupyter Notebook, mlflow, Feast). W 2022 analitycy mogli zacząć korzystać z rozwiązania Power BI. Są to obecnie najpopularniejsze języki i narzędzia wykorzystywane do analizy danych, budowania rozwiązań uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Najnowsze i najskuteczniejsze rozwiązania w tym obszarze szybko się zmieniają. Jednocześnie wciąż brakuje osób, które znają te narzędzia w stopniu pozwalającym na swobodne korzystanie z nich lub konieczne jest poszerzanie już posiadanej wiedzy.

Pracownicy Działu Customer Intelligence korzystając z platformy szkoleniowej DataCamp doskonalą umiejętności związane z analizą danych, uczeniem maszynowym oraz znajomością języków programowania Python, R, SQL oraz narzędzi PowerBI. Platforma e-learningowa DataCamp umożliwia naukę wybranych umiejętności w formie materiałów wideo oraz interaktywnych ćwiczeń praktycznych. Uczestnik samodzielnie wybiera temat zajęć i ma możliwość uczenia się we własnym tempie. Dodatkowo realizacja szeregu wybranych kursów i zdanie egzaminu pozwala na otrzymanie certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności.

 • Szkolenie wstępne specjalistyczne dla nowych pracowników oddziałów własnych i sieci franczyzowej.
 • Warsztat certyfikujący Model Oszczędnościowo-Inwestycyjny (MOI) – przygotowuje do sprzedaży produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych, zgodnie z regulacjami MIFID oraz dostarcza wiedzy o standardach wymaganych w ramach modelu oszczędnościowo-inwestycyjnego.
 • „Sprzedaż przez telefon – poznanie praktycznych umiejętności rozmowy sprzedażowej przez telefon z wykorzystaniem zasad wpływu i skutecznej argumentacji” dla pracowników sieci własnej i franczyzowej.
 • „Oferta kont biznes dla sieci franczyzowej” dla pracowników sieci franczyzowej.
 • „W punkt – model otwarcia relacji z nowym Klientem Banku” – jednodniowe szkolenie stacjonarne dla kierowników placówek detalicznych i franczyzowych, dotyczące modelu „W punkt”. Szkolenie warsztatowe,  realizowane on-line, dostarczało wiedzę i pozwalało na praktyczne przećwiczenie standardów opisanych w modelu.
 • Szkolenia „Train the Trainer” dla Trenerów Regionalnych, przygotowujące do prowadzenia szkoleń produktowych dla pracowników sieci detalicznej, dotyczące produktów kredytowych i inwestycyjnych.
 • Szkolenia produktowe i sprzedażowe dla pracowników sieci detalicznej, dotyczące produktów kredytowych: Wiarygodność kredytowa; Covid – pakiet ograniczeń; Zdolność kredytowa; Konsolidacja- dostępna od ręki; Wewnętrzne i zewnętrzne bazy danych.
 • Szkolenia produktowe i sprzedażowe dla pracowników sieci detalicznej, dotyczące produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych.
 • Szkolenia dla pracowników sieci detalicznej prezentujące ofertę kont dla przedsiębiorców.
 • Certyfikacja kredytowa i inwestycyjna, składają się z intensywnych warsztatów zakończonych egzaminem oraz weryfikacją warunków biznesowych. Warsztaty realizowane są w formie stacjonarnej.
 • Certyfikacja hipoteczna składająca się ze szkolenia oraz egzaminu potwierdzającego zdobytą wiedzę oraz spełnieniem warunków biznesowych. Ma formę warsztatów online.
 • „Kredyty hipoteczne” – szkolenie składa się z czterech części, które stanowią kolejne elementy procesu wdrażania pracowników w tematykę produktu hipotecznego i jego sprzedaży.

Pracownicy obszaru bankowości przedsiębiorstw uczestniczyli w szeregu szkoleń podnoszących ich kwalifikacje oraz uzupełniających wiedzę w zakresie zmieniających się produktów i procedur.

Najważniejsze szkolenia dotyczyły procesu dla kredytu inwestycyjnego, nowego modułu w systemie do obsługi procesu kredytowego oraz zmian w warunkach otwierania i prowadzenia rachunków. Ostatnie zmiany niosły za sobą również szkolenia w zakresie procesu KYC.

Kluczowym i co najważniejsze, cyklicznym wydarzeniem są zainaugurowane w czerwcu spotkania w ramach inicjatywy Pulsu Pomocy Publicznej. Organizowane co dwa tygodnie spotkania ekspertów centrum kompetencji pomocy publicznej z doradcami sieci sprzedaży skupiają się na kompleksowym omówieniu aktualnych możliwości otrzymania pomocy publicznej. Omawiane tematy wspierają doradców w przygotowaniu klientów do przyszłych naborów oraz dyskusji o dostępnym możliwościach finansowania inwestycji. Dzięki tej inicjatywie doradcy mogą liczyć na najbardziej aktualne informacje, które na bieżąco mogą być omawiane na merytorycznym forum, również na podstawie przykładów z ich codziennej pracy.

Bank regularnie dostarcza doradcom wiedzę na temat aktualnej sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na rynki oraz działalność firm. Realizujemy to w formie comiesięcznych webinarów prowadzonych przez pracowników Biura Analiz Makroekonomicznych Banku. Informacje uzupełnianie są analizami branżowymi udostępnianymi w intranecie.

Oprócz szkoleń produktowych zakończonych egzaminem mającym na celu nadanie uprawnień do rozpoczęcia sprzedaży ubezpieczeń, pracownicy Banku zajmujący się sprzedażą produktów ubezpieczeniowych przeszli coroczne szkolenia zawodowe, których celem było podniesienie ich kompetencji w zakresie realizacji czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego. Poza zagadnieniami prawnymi dużo uwagi w szkoleniach poświęcono ogólnym zasadom i praktycznym aspektom działalności dystrybucyjnej.

[GRI: 404-2] Programy menadżerskie

Certyfikacja Menedżerska – program szkoleń dla kierowników placówek detalicznych sieci własnej. Składają się na niego następujące etapy: ABC współczesnego menedżera, Cele, Rozwój, Motywacja i Budowanie Zespołu. Celem programu jest doskonalenie praktycznych umiejętności menedżerskich definiowania, komunikowania i kontrolowania celów, budowania zaangażowania zespołu w aktywną ich realizację oraz zarządzania zespołem sprzedażowym. Szczególna uwaga skierowana jest na planowanie działań rozwojowych i praca nad kompetencjami pracowników w odniesieniu do wyznaczonych zadań.

M#leaders

W 2022 Bank ukończył kolejną edycję programu rozwoju umiejętności przywódczych M#leaders.

IV edycja programu skierowana była do osób pełniących funkcje zarządcze w centrali oraz w spółkach banku. Dla menedżerów przygotowano dwie ścieżki szkoleniowe:

 • M#LEADERS LEADERSHIP FUNDAMENTALS – dla osób, które do tej pory nie korzystały z programu,
 • M#LEADERS LEADERSHIP NEXT LEVEL – dla uczestników poprzednich edycji, którzy są zainteresowani rozwijaniem kompetencji na kolejnym poziomie.

Stacjonarne warsztaty rozpoczęły się w kwietniu, a skończyły na początku lipca 2022.

Leanovatica

Leanovatica.com to serwis dający dostęp do wiedzy i doświadczenia najlepszych trenerów z Polski i z zagranicy. To unikalny kontent zapewniający rozwój zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym. Dzięki niemu Menedżerowie rozwijają swoje kompetencje, korzystając z dostępu do usługi streamingowej i wiedzy z ponad 57 obszarów tematycznych. Nowe seriale i video kursy pojawiają się nawet kilka razy w miesiącu. W ten sposób budowany jest nawyk regularnego rozwoju wśród menedżerów.

Szkolenia dla Departamentu Klienta Zamożnego

I etap Certyfikacji Eksperta Klienta Zamożnego – program składa się z dwóch dwudniowych szkoleń realizowanych w formule stacjonarnej.

Szkolenie Psychologia Decyzji Klienta realizowane przez firmę AD Training, którego celem jest zwiększenie skuteczności sprzedażowej poprzez rozwinięcie umiejętności w obszarach rozpoznania i dopasowania stylu komunikacji – typologia klienta, radzenia sobie z obiekcjami i wątpliwościami klienta oraz finalizacja sprzedaży.

Szkolenie Rynki finansowe i inwestowanie prowadzone przez Alfreda Adamca. Celem szkolenia jest rozszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat rynków finansowych i inwestowania. Na szkoleniu omawiane są zagadnienia dotyczące rynku pieniężnego, instrumentów dłużnych, udziałowych, rynku walutowego, cyklu koniunkturalnego, funduszy inwestycyjnych, portfela złożonego z instrumentów finansowych oraz sposoby wyjścia z trudnych sytuacji w relacjach z Klientem.

[GRI: 404-1] Średnia liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć i stanowisko
Bank Millennium Kobiety Mężczyźni Ogółem
Średnia liczba godzin na pracownika 47,5 38,2 44,5
Zarząd 31,8 31,8
Wyższa kadra zarządzająca 27,5 18,3 21,5
Kadra zarządzająca 44,5 39,4 42,0
Pracownicy sprzedaży 56,7 53,3 55,8
Pracownicy techniczni 18,0 16,3 17,2
Pozostali pracownicy 13,6 13,5 13,6

Grupa Banku Millennium Kobiety Mężczyźni Ogółem
Średnia liczba godzin na pracownika  46,4  36,9  43,3 
Zarząd 31,8 31,8
Wyższa kadra zarządzająca 27,0 17,4 20,5
Kadra zarządzająca 42,8 38,4 40,7
Pracownicy sprzedaży 56,7 53,3 55,8
Pracownicy techniczni 16,8 15,3 16,1
Pozostali pracownicy 12,9 12,9 12,9

[GRI: 404-2] Ze względu na małą liczbę pracowników w wieku emerytalnym, obecnie nie są prowadzone programy, które wspierają ciągłość zatrudnienia oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę. Możliwe są jednak indywidualne szkolenia na życzenie.

Wyniki wyszukiwania