Przyjazne miejsce pracy

[GRI: 3-3] Oprócz zapewnienia atrakcyjnych warunków pracy, rozwoju i wsparcia socjalnego, Bank Millennium wspiera pracowników powracających do pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, a także zachęca do udziału w akcjach charytatywnych, wolontariacie pracowniczym, zajęciach sportowych i kulturalnych.

[GRI: 401-3] Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim

Grupa Banku Millennium Mężczyźni Kobiety Razem 2022 Razem 2021 Razem 2020
Pracownicy uprawnieni do urlopu 2 614 616 711 821
Pracownicy, którzy skorzystali z urlopu 1 348 349 407 472
Wrócili do pracy po zakończeniu urlopu 1 328 329 364 438
Byli zatrudnieni 12 miesięcy po powrocie z urlopu 0 282 282 330 198
Odsetek powrotów do pracy po urlopie 100% 94% 94% 89% 93%
Odsetek zatrzymanych w Banku pracowników, którzy powrócili z urlopu 0% 78% 78% 75% 84%

Bank Millennium Mężczyźni Kobiety Razem 2022 Razem 2021 Razem 2020
Pracownicy uprawnieni do urlopu 2 590 592 686 798
Pracownicy, którzy skorzystali z urlopu 1 332 333 397 459
Wrócili do pracy po zakończeniu urlopu 1 312 313 355 426
Byli zatrudnieni 12 miesięcy po powrocie z urlopu 0 273 273 318 186
Odsetek powrotów do pracy po urlopie 100% 94% 94% 89% 93%
Odsetek zatrzymanych w Banku pracowników, którzy powrócili z urlopu 0% 77% 77% 75% 84%

Indywidualne dostosowanie formy i czasu pracy

Pracowników Grupy Banku Millennium obowiązuje jeden z następujących systemów czasu pracy: stały (podstawowy), zmianowy, zadaniowy lub równoważony. Dobór systemu jest uzależniony od rodzaju, organizacji i miejsca wykonywania pracy oraz od wymogów biznesowych w konkretnym obszarze.

Na wniosek pracownika, przełożony może ustalić mu indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach obejmującego go systemu. W ramach indywidualnych ustaleń możliwe jest też zdalne świadczenie pracy. O ile umożliwiają to warunki działalności prowadzonej przez Grupę w danym obszarze, pracownicy mogą pracować w niepełnym wymiarze etatu. Z takiego rozwiązania korzysta także wielu pracowników posiadających uprawnienia rodzicielskie.

Praca w systemie hybrydowym

Wypracowany i szeroko stosowany w okresie pandemii COVID-19 system pracy hybrydowej został wprowadzony w Grupie Banku Millennium. Bank rekomenduje, aby pracownicy pracowali 50% czasu z biura i 50% zdalnie, przy czym Kierujący jednostkami organizacyjnymi mają prawo do modyfikowania tych proporcji stosownie do potrzeb realizowanych zadań lub projektów oraz efektywności osiąganej przez zespoły pracowników. Średni poziom obecności pracowników w biurach w czwartym kwartale 2022 roku wynosił około 45%. Takie rozwiązanie pozwala łączyć potrzeby pracowników z interesem pracodawcy.

Wolontariat pracowniczy

Działania realizowane w 2022 roku przez wolontariuszy Grupy Banku Millennium opisane są w rozdziale „Działalność społeczna”.

Wyniki wyszukiwania