Odpowiedzialny pracodawca – wstęp

Bank Millennium tworzy dobre środowisko pracy dla pracowników niezależnie od płci, wieku, rasy, religii, narodowości, pochodzenia etnicznego, niepełnosprawności, przekonań politycznych, przynależności związkowej oraz orientacji seksualnej, którzy znajdują tu warunki do rozwoju zawodowego w atmosferze współpracy oraz wzajemnego szacunku. Bank Millennium był w 2022 roku laureatem szeregu nagród:

Bank Millennium ponownie zajął drugie miejsce w rankingu najlepszych pracodawców bankowości i usług finansowych oraz 44 wśród wszystkich firm ujętych w rankingu Najlepsi Pracodawcy Polska 2022. Ranking  300 działających w Polsce firm osiągających sukcesy w zakresie HR przygotował magazyn Forbes Polska i firma Statista.

Działania Banku Millennium na rzecz zrównoważonego rozwoju i uczynienie z nich integralnej części strategii biznesowej zostały po raz kolejny docenione Złotym Listkiem CSR tygodnika Polityka. Otrzymują go firmy, które wdrażają najwyższe standardy odpowiedzialności społecznej – mają systemy zarządzania etyką, angażują się społecznie, wprowadzają działania w odpowiedzi na potrzeby klientów i pracowników oraz minimalizują swój wpływ na środowisko naturalne.

W 2022 roku po raz kolejny znaleźliśmy się w gronie pracodawców z Europy, którzy wspierają i promują różnorodność. W rankingu przygotowanym przez Financial Times i Statistę Bank Millennium otrzymał tytuł „Europejskiego Lidera Różnorodności 2023”. Firmy wyróżnione w rankingu wyłoniono na podstawie rekomendacji ich pracowników. Ranking Financial Times i Statisty opiera się na wynikach niezależnego badania wśród ponad 100 tys. pracowników instytucji i firm z 16 europejskich krajów. 

W 2022 roku Bank Millennium otrzymał nagrodę Solidny Pracodawca Roku. To nagroda przyznawana firmom, które kierują się dbałością o bezpieczeństwo, warunki pracy i rozwój pracowników. W 2022 roku nagrody przyznano po raz dwudziesty – dla Banku Millennium to już 9 tytuł z rzędu. Ogólnopolski program Solidny Pracodawca Roku to projekt badawczy w dziedzinie HR, który wyróżnia najlepszych pod względem polityki personalnej i rozwiązań pracowniczych pracodawców.

Wyniki wyszukiwania