Poznawanie potrzeb klientów

Rozpoznanie potrzeb klienta jest stałym, początkowym elementem każdego projektu w Banku Millennium.

Wynikiem takiego podejścia jest weryfikacja, a następnie zmiana procesu, produktu, komunikacji czy modelu obsługi klienta. Regularność tego działania pozwala utrzymać jakość obsługi na najwyższym poziomie w każdym kanale obsługi i zauważyć tendencję zmian na rynku usług finansowych.

Drugą istotną częścią analizy jest badanie i poznanie przyczyn konkretnego oczekiwania klienta oraz wpływu aktualnej sytuacji społecznej na jego potrzeby. Wypracowane rozwiązania, przed ich

W 2022 roku Bank Millennium prowadził badania ilościowe i jakościowe w obszarze trendów rynkowych oraz konkretnych założeń produktowo-obsługowych. Informacji dostarczały również projekty wykorzystujące metodologię service design, w której kluczowe jest pełne zrozumienie potrzeb klientów. Projekty te służyły zarówno usprawnieniu jakości obsługi, jak i rozwojowi oferty produktowej.

Podobnie jak w latach ubiegłych badania realizowane były na próbach klientów detalicznych, korporacyjnych, klienta zamożnego (Prestige) oraz mikroprzedsiębiorstw (Small Business).

Badania jakości i satysfakcji
Bank Millennium
2022 2021 2020 2019 2018
Liczba przeprowadzonych badań 31 56 47 25 27
Liczba wizyt Mystery Shopping 3 890 3 854 3 059 2 768 3 500

Wśród klientów detalicznych zadowolenie i poziom rekomendacji utrzymały się na bardzo wysokim poziomie, osiągając w 2022 roku wskaźnik NPS: 50 oraz 93% zadowolonych klientów.

Bank Millennium 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Wskaźnik NPS*      50 51 53 53 51 51 39
* określa chęć rekomendacji produktów i usług wśród klientów. Zaprezentowane dane odnoszą się do badań wewnętrznych Banku i dotyczą klientów detalicznych.

Bank zrealizował również badanie satysfakcji klientów korporacyjnych – NPS utrzymuje się na stabilnym poziomie 46 (w porównaniu do wyniku 49 w 2021 roku).

Wśród klientów detalicznych zadowolenie i poziom rekomendacji utrzymały się na bardzo wysokim poziomie, osiągając w 2022 roku wskaźnik NPS: 50 oraz 93% zadowolonych klientów.

Millennium Leasing sp. z o.o. we współpracy z Bankiem Millennium prowadzi regularny monitoring rozmów na infolinii w zakresie natężenia ruchu telefonicznego, jakości obsługi oraz identyfikowania powodów, w związku z którymi dzwonią klienci. Stałym elementem pomiaru jest badanie ankietowe, w którym klienci mogą podzielić się swoimi odczuciami lub uwagami bezpośrednio po rozmowie z konsultantem infolinii. Zebrane i analizowane informacje pozwalają na bieżąco udoskonalać poziom jakości obsługi klientów na infolinii. Głównymi miernikami obrazującymi postęp w tym obszarze są: wskaźnik FCR, ocena jakości działania infolinii i ocena jakości pomocy Konsultanta. Równolegle prowadzone są regularne analizy powodów kontaktu klientów z infolinią i odsłuchy rozmów z Klientami. Tu celem jest opracowywanie takich rozwiązań, które trwale wyeliminują przyczynę problemu i konieczność dzwonienia na infolinię przez klientów w danym temacie. Wsłuchiwanie się w głos Klienta pozwoliło zmniejszyć liczbę połączeń przychodzących o 37% w ciągu roku.

Wyniki wyszukiwania