Innowacyjne usługi – wstęp

[GRI: 3-3, WSKAŹNIK WŁASNY: 4]

Klienci są coraz bardziej przyzwyczajeni do rozwiązań cyfrowych, dlatego oczekują, że również w banku większość spraw załatwią zdalnie. Bank stawia więc na digitalizację usług, z silnym akcentem na rozwiązania omnikanałowe, w tym łączące kanały elektroniczne z tzw. kanałami ludzkimi. Szczególnym obszarem działania stała się aplikacja mobilna, która z miesiąca na miesiąc zyskuje nowych użytkowników. Dla wielu klientów aplikacja jest już podstawowym kanałem kontaktu z bankiem.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy Bank pobił kilka rekordów w obszarze bankowości mobilnej, w tym przekroczył granicę 2 mln użytkowników aktywnie korzystających z aplikacji mobilnej. Dlatego w Strategii Banku uwzględniono cele związane z budowaniem w aplikacji centrum zarządzania codziennością. Działania te obejmują nie tylko przenoszenie usług banku do aplikacji, ale agregację wielu dodatkowych usług, w tym opartych na personalizacji oraz wykraczających poza obszar bankowości.

W 2022 roku Bank wprowadził do oferty nowe konto Millennium 360º, którego benefity są ściśle powiązane z aplikacją mobilną. Klienci z nowym kontem mogą zarządzać w aplikacji limitem i pakietem walutowym do karty. Pakiet pozwala na nielimitowane transakcje we wszystkich walutach świata bez marży banku za przewalutowanie. Klienci z nowym kontem mają też w aplikacji dostęp do specjalnych ofert w sklepach online z programem zwrotów za zakupy.

Dostęp do produktów banku online to już zdecydowanie za mało, klienci szukają czegoś więcej. Dlatego Bank Millennium od kilku lat wzbogaca swoje kanały cyfrowe dodatkowymi funkcjami, tzw. VAS-ami. Zaczynaliśmy od bardzo łatwego doładowania telefonu na kartę i innowacyjnego procesu zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego, stopniowo dodając kolejne usługi takie jak ubezpieczenie turystyczne z innowacyjną opcją „Pomoc w podróży”, zakup biletów na komunikację miejską, opłaty za parking, automatyczne płatności za autostrady czy nawet zakup biletów do kina bezpośrednio w aplikacji banku. W 2022 roku w aplikacji została dodana możliwość zakupu kodów doładowujących do usług online oraz zakup e-biletu autostradowego na państwowe odcinki płatnych autostrad (jako rozszerzenie dostępnej w aplikacji usługi Autostrady).

Bezpośrednio w aplikacji nowi klienci mogą też założyć konto za pomocą tzw. selfie. Proces dostępny od 2020 został rozwinięty we współpracy z zewnętrznym partnerem. W 2022 roku rozwijane były również procesy związane z logowaniem biometrycznym, udoskonalono proces aktywacji aplikacji oraz udostępniono bezpieczny i wygodny sposób odzyskiwania PIN-u do logowania bezpośrednio w aplikacji.

Aplikacja jest pozytywnie oceniana przez użytkowników w sklepach z aplikacjami: Google Play, App Store i AppGallery.

Doświadczenie klienta coraz częściej jest tym, co decyduje o przewadze danego rozwiązania nad innymi. Dlatego projektując rozwiązania cyfrowe, Bank włącza swoich klientów w proces ich tworzenia. Stale udoskonalane są również rozwiązania, z których klienci korzystają każdego dnia w aplikacji mobilnej i bankowości internetowej. W kanałach elektronicznych bank stopniowo rezygnuje z „instytucjonalnego oblicza” i adaptuje podejście fin-techów, upraszczając nie tylko komunikację zgodnie z zasadami prostego języka, ale też skracając procesy. W banku działają zespoły specjalizujące się w projektowaniu UX i UI, specjaliści z zakresu UX writing. Od kilkunastu lat w Banku funkcjonuje UX Lab, w którym badacze prowadzą pogłębione analizy, wywiady z użytkownikami i testują nowe rozwiązania. W centrum nowych rozwiązań jest zawsze klient – projekty inspirowane są jego potrzebami, nawykami, jego językiem i otaczającym go światem.

Bank Millennium jest jednym z liderów innowacji na polskim rynku. Klienci banku mogą wybierać spośród różnych metod płatności bez karty i portfela. Mogą korzystać z płatności w technologii HCE, Apple Pay, płatności zbliżeniowych BLIK, płacić za zakupy online kodem BLIK oraz wypłacać kodem gotówkę z bankomatu. W 2022 Bank Millennium jako pierwszy na rynku rozpoczął we współpracy z Polskim Standardem Płatności pilotaż nowej usługi z obszaru płatności odroczonych – BLIK Płacę Później. Klienci, którzy korzystają z Apple Watch mogą sparować swój zegarek z aplikacją i korzystać na nim m.in. z kodu BLIK czy autoryzacji mobilnej.

Bank Millennium jest najbardziej wszechstronny na polskim rynku finansowym we wdrażaniu rozwiązań wykorzystujących otwartą bankowość. Bank oferuje możliwość agregacji kont oraz zlecania przelewów z innych banków, wykorzystuje też otwartą bankowość w procesach sprzedażowych i akwizycji (otwieranie konta indywidualnego i firmowego).

W 2022 roku Bank dodał do usług otwartej bankowości dwa nowe banki. Obecnie w usłudze Finance 360º, czyli agregacji konta dostępnych jest 11 największych polskich banków. Klienci korzystający z tej usługi zyskali w 2022 roku jeszcze jedną wygodną opcję. Na formularzu przelewu klientowi z zagregowanymi kontami wyświetla się lista ostatnich odbiorców, do których wykonał przelew, uwzględniając również przelewy zlecone w innych bankach. Kiedy klient wybierze odbiorcę z tej listy, system uzupełni automatycznie formatkę przelewu o dane odbiorcy, nawet jeśli przelew był wykonany w banku zewnętrznym.

Bank wykorzystuje otwartą bankowość w celowanych kampaniach do klientów oraz w procesach związanych m.in. z badaniem zdolności kredytowej. Stale też szuka nowych możliwości, jakie otwiera dyrektywa PSD2.

W styczniu 2022 roku w aplikacji pojawiła się dodatkowa sekcja MilleUrząd. Obecnie klient znajdzie w niej wnioski o świadczenia Rodzina 500+, Dobry Start 300+, RKO oraz dofinansowanie do żłobka. Wnioski dostępne są również z poziomu bankowości internetowej. Z kolei od grudnia 2022 klienci Banku mogą korzystać z cyfrowego potwierdzania tożsamości w ramach usługi Millennium ID, która działa w oparciu o mojeID. Za pośrednictwem bankowości internetowej klienci mogą korzystać z Profilu Zaufanego i logować się do platformy PUE ZUS.

Krótko po wybuchu wojny w Ukrainie na portalu Banku udostępniona została strona w języku ukraińskim z najważniejszymi informacjami dla aktualnych oraz nowych klientów Banku. Klienci ukraińskojęzyczni mogą również wypełnić wnioski o świadczenia 500+ i 300+ w swoim języku.

Komunikacja do klientów Banku standardowo jest realizowana w językach polskim i angielskim. Jednakże na potrzeby klientów, którzy nie posługują się swobodnie żadnym z tych języków, realizowane są specjalne kampanie w języku ukraińskim. Kampanie dotyczą najistotniejszych spraw, w tym dostępu do ważnych lub pomocnych opcji (np. wniosków o świadczenia rodzinne) oraz zasad bezpiecznego korzystania z kanałów elektronicznych.

Na początku wojny Bank wdrożył również specjalny formularz przelewu charytatywnego – Przelew Pomagam. Dzięki niemu wszyscy klienci mają możliwość wesprzeć finansowo wybrane organizacje, które pomagają uchodźcom (obecnie PAH, Caritas Polska, PCK, Fundacja Ocalenie).

Oferta w kanałach elektronicznych dla klientów z własnym biznesem

Bank Millennium od lat łączy innowacyjność z projektowaniem wygodnych usług, dlatego rozbudowuje ofertę dla klientów prowadzących działalność gospodarczą. Daje im narzędzia, które wspierają ich w budowaniu nowoczesnego i konkurencyjnego biznesu.

Od 2020 roku umożliwiamy zdalne otwarcie konta firmowego klientów bez dotychczasowej relacji Bankiem. Pod koniec 2022 roku udostępniliśmy klientom zupełnie nowy proces, w którym mogą założyć własną działalność i konto firmowe. Wniosek jest prosty i transparentny, trudniejsze pojęcia zostały odpowiedni wyjaśnione, a dodatkowo klient może otrzymać wsparcie eksperta na czacie, z możliwością współdzielenia ekranu.

W 2022 Bank udostępnił w pełni zdalny proces wnioskowania o kredyt gotówkowy dla firm oraz możliwość złożenia wniosku i wydania decyzji kredytowej online dla kredytów z gwarancją de minimis.

Przedsiębiorcy, którzy chcą przyjmować od swoich klientów płatności zbliżeniowe, mogą skorzystać z aplikacji Millennium POS. Dzięki aplikacji terminalem do przyjmowania płatności staje się smartfon i nie ma potrzeby zamawiania dodatkowych urządzeń. Takie rozwiązanie jest wygodne szczególnie dla przedsiębiorców, którzy dojeżdżają do klientów.

Klienci z tego segmentu mogą też korzystać z przelewu typu split-payment. Taka płatność zostaje automatycznie podzielona na kwotę netto dla sprzedawcy oraz należny od transakcji podatek, który trafia na wydzielony rachunek VAT. Dodatkowo przedsiębiorca, który ma obowiązek sprawdzić na białej liście, czy dostawca usługi, jest czynnym podatnikiem VAT – może to łatwo zrobić w trakcie zlecania przelewu.

Nowe rozwiązania dla klientów Bankowości Przedsiębiorstw

Koncentrujemy się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań opartych o nowoczesne technologie oraz na cyfryzacji i digitalizacji procesów biznesowych. Rozwijamy kanały cyfrowe i ścieżki elektronicznego obiegu dokumentów.

Rozwijamy i integrujemy produkty zaspokajając potrzeby klientów i wzmacniając pozytywne doświadczenia.

Wspieramy przedsiębiorców, którzy odczuli skutki pandemii Covid-19 i udostępniamy mechanizmy pomocowe przy współpracy z BGK oraz w ramach Tarczy Finansowej PFR jako instrumentu Tarczy Antykryzysowej dla firm.

Kredyty

Ofertę kredytową dla firm poszerzyliśmy o nowy produkt przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych ze wsparciem ze środków publicznych. Produkt umożliwia elastyczne oraz kompleksowe finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego. Jedną z korzyści jest wydzielenie części finansowania spłacanego dotacją, bez wymaganego udziału własnego.

Dzięki współpracy Banku z Grupą EBI klienci Banku otrzymali dodatkowe wsparcie. Od 1 września firmy z sektora MSP, których transakcje zostaną zakwalifikowane do programu  mogą skorzystać z korzystniejszych warunków finansowania w postaci obniżonej marży.

Wprowadziliśmy także zmiany w procesie udzielania kredytów inwestycyjnych skracając czas oczekiwania na decyzję kredytową oraz ograniczając liczbę wymaganych dokumentów.

Faktoring i Finansowanie Handlu

Po zakończeniu programu pilotażowego włączyliśmy usługę finansowania wierzytelności do standardowej oferty Banku. Finansowanie wierzytelności jest oferowane klientom, którzy podpisali ze swoimi kontrahentami umowy handlowe zawierające umowny zakaz cesji.

Poszerzyliśmy również ofertę faktoringu pełnego z ubezpieczeniem o nową polisę – KUKE S.A., co pozwala na włączanie do transakcji kontrahentów krajowych i zagranicznych, dla których limity ubezpieczeniowe zostały przyznane w ramach nowej polisy zawartej przez Bank z KUKE S.A.

Utrzymuje się bardzo duże zainteresowanie klientów elektronicznymi zleceniami udzielenia gwarancji i otwarcia akredytywy na platformie finansowania handlu. W 2022 roku średnio aż 92% zleceń udzielenia gwarancji bankowej i otwarcia akredytywy dokumentowej w ramach linii było składanych przez klientów drogą elektroniczną. Co trzecia wystawiona gwarancja miała postać e-gwarancji, tj. elektronicznej wersji gwarancji z kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta.

Bankowość elektroniczna i transakcyjna

Millenet dla Przedsiębiorstw wykracza już poza ramy systemu transakcyjnego i staje centrum integrującym różne usługi, związane z księgowaniem, factoringiem, leasingiem i innymi. W 2020 roku Bank zrealizował szereg projektów, których celem było poszerzenie opcji dostępnych dla przedsiębiorców, szczególnie w obszarze zarządzania firmą i dokumentacją. Jednocześnie jednak udostępniona została Strefa Inspiracji, która jest przestrzenią łączącą elementy life-stylowe z treściami eksperckimi np. z obszaru funduszy unijnych.

Działania Banku zostały dostrzeżone na arenie międzynarodowej. Prestiżowy magazyn Global Finance przyznał Bankowi Millennium nagrodę za najlepiej zintegrowaną stronę korporacyjną w Europie Środkowo-Wschodniej (The Best Integrated Corporate Bank Site in Central and Eastern Europe for 2022).

Kontynuowaliśmy rozwój kanałów bankowości elektronicznej, wdrażając kolejne rozwiązania ułatwiające obsługę finansową firmy i realizujące wizję dostarczania klientom wielofunkcyjnej i wieloproduktowej platformy kontaktu z bankiem.

Zrealizowaliśmy kolejne wdrożenia w bankowości internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw:

 • Udostępniliśmy możliwość zautomatyzowanej kwalifikowanej walidacji oraz konserwacji podpisów i pieczęci elektronicznych złożonych przez klienta, bank, jak i stronę trzecią. Dzięki tym usługom możliwa jest bieżąca weryfikacja i potwierdzenie ważności podpisu elektronicznego oraz pieczęci elektronicznej, a także ich długookresowa trwałość. Stanowi to gwarancję, że nie zostały zmienione po podpisaniu oraz, że w momencie podpisywania użyto ważnego certyfikatu kwalifikowanego co zapewnia prawną i techniczną ochronę wartości dowodowej kwalifikowanego e-podpisu lub pieczęci, powiązanych z konkretnym dokumentem elektronicznym. Kwalifikowane usługi walidacji i konserwacji to uzupełnienie całego cyklu życia dokumentu elektronicznego, od momentu złożenia e-podpisu lub e-pieczęci po archiwizację w długim okresie z zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa. W swoich procesach wykorzystujemy usługi zaufania zgodne z Rozporządzeniem eIDAS. Nowe usługi są w pełni zintegrowane z obiegiem dokumentów w systemie bankowości elektronicznej Millenet dla Przedsiębiorstw. W module wymiany dokumentów dodaliśmy także kolejną funkcjonalność – notyfikacje o dokumentach wymaganych w procesie kredytowym.
 • Podnieśliśmy wydajność funkcji związanych z obsługą kart płatniczych klientów, którzy posiadają nawet kilkadziesiąt tysięcy kart. Millenet udostępnia w tej chwili szeroki zakres funkcji, które umożliwiają obsługę kart płatniczych, np. wyszukiwanie poszczególnych kart, generowanie raportów, zmianę limitów i ustawień. Ponadto każdy typ karty oferowany klientom korporacyjnym można zamówić korzystając z pełni online’owego i zautomatyzowanego procesu.
 • Poszerzyliśmy możliwość zamawiania kart przedpłaconych w walutach obcych o GBP, USD, EUR.
 • Obecnie klienci mogą wnioskować o wszystkie karty dostępne w ofercie – debetowe, chargé, prepaid poprzez system Millenet w łatwy, wygodny i przyjazny dla środowiska sposób. Wprowadziliśmy możliwość zarządzania limitami dziennymi dla kart w walucie rachunku powiązanego z kartą bez konieczności przeliczania na walutę PLN.
 • Udostępniliśmy usługę wyciągów z rachunków kart obciążeniowych w formacie MT940. Wyciągi w nowym formacie zostały uruchomione dla wszystkich czynnych kart i udostępnione do pobrania przez Millenet.  Dla każdej nowo wydawanej karty wyciąg w formacie MT940 jest definiowany automatycznie. Wyciąg w formacie MT940, poprzez przetworzenie w systemie finansowo – księgowym klienta, pozwala na automatyczne rozliczenie wydatków zrealizowanych za pomocą karty.
 • Wzbogaciliśmy usługę MillenetLink (rozwiązanie które umożliwia bezpośrednią wymianę danych między bankowością elektroniczną a systemami finansowo-księgowymi klientów) o możliwość pobierania danych dotyczących kart przedpłaconych. Zautomatyzowano również system powiadomień o zbliżającej się dacie wygaśnięcia certyfikatów komunikacyjnych, które uwierzytelniają klienta podczas transmisji.
 • Kolejnej grupie klientów udostępniliśmy funkcjonalność zleceń warunkowych dla kasowych transakcji wymiany walutowej. Nowa funkcjonalność serwisu online to rozwiązanie dla firm aktywnie zarządzających swoją pozycją walutową. Moduł zleceń warunkowych jest teraz dostępny dla wszystkich firm korzystających z Millennium Forex Trader, zawierających transakcje walutowe w oparciu o saldo rachunku. Platforma działa w trybie 24 godziny przez 5 dni w tygodniu i umożliwia składanie zleceń warunkowych dla transakcji FX Spot typu Take Profit, Stop Loss oraz Call na daty waluty Today (dziś), Tomorrow (jutro) lub SPOT (za dwa dni robocze). Minimalna kwota zlecenia to 1 000 EUR lub równowartość w innej walucie. Firmy mają możliwość składania, a także anulowania zleceń w dni robocze w godzinach od 8:30 do 17:00, dla wszystkich par walutowych dostępnych w systemie – warunkiem jest posiadanie rachunku rozliczeniowego w danej walucie. Zlecenia warunkowe mogą być składane z bezterminowym okresem ważności lub ze wskazanym przez użytkownika terminem.
 • Wprowadziliśmy także ułatwienia dla klientów korzystających z faktoringu. Od lipca mają oni dostęp do systemu faktoringowego od razu po zalogowaniu się do Millenetu dla Przedsiębiorstw, bez konieczności dodatkowego logowania. To kolejny obszar produktowy – po bankowości transakcyjnej, leasingu, trade finance i wymianie walutowej – dostępny dla klientów w ramach jednego logowania.
 • By usprawnić pracę operacyjną klientów dokonujących największej liczby transakcji w bankowości elektronicznej objęliśmy ich bezpłatną wymianą tokenów na nowszy model z czytnikiem kodów graficznych. Skraca on czas logowania i autoryzacji operacji w Millenecie dla Przedsiębiorstw, zapewniając równocześnie najwyższy stopień bezpieczeństwa.
 • Klientom z segmentów MŚP oraz mikroprzedsiębiorstw umożliwiliśmy złożenie wniosku o umorzenie subwencji otrzymanej w ramach Tarczy 2.0 za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Proces ten zakończył się 15 stycznia 2022 w przypadku Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz 28 lutego w przypadku Mikroprzedsiębiorstw. Wspierając administrację publiczną we wdrażaniu programów pomocowych dla przedsiębiorstw, w Millenecie dla Przedsiębiorstw udostępniliśmy także decyzje w sprawie umorzeń subwencji w ramach tarczy PFR 2.0.
 • Wprowadziliśmy w systemie Millenet ankietę, która zgodnie z Dyrektywą 20214/95/EU dotyczącą raportowania niefinansowego (tzw. NFRD) pozwala bankowi na uzyskanie od klientów informacji o ekspozycjach wobec działalności gospodarczej kwalifikującej i niekwalifikującej się do Systematyki. Ankieta elektroniczna pozwala zebrać wymagane szybciej oraz w sposób wygodniejszy zarówno dla banku jak i dla klientów.
 • We współpracy z Millennium Leasing sp. z o.o. wprowadziliśmy również nowe funkcje związane z obsługą produktów bankowych i leasingowych w jednym miejscu – Millenecie dla Przedsiębiorstw. Udostępniliśmy klientom online’owe wnioski, które umożliwiają zgłaszanie w ustandaryzowany sposób spraw związanych z obsługą zawartych umów oraz możliwość podglądu w jakim statusie jest przesłany wniosek. Klienci Millennium Leasing sp. z o.o. mogą również korzystać z udostępnionego wcześniej klientom Banku modułu, który ułatwia wymianę dokumentów elektronicznych.

 

W lipcu 2022 dopasowaliśmy ofertę powierniczego rachunku mieszkaniowego do wymogów tzw. nowej ustawy deweloperskiej. Ważnym elementem wdrożenia była integracja z systemem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zapewniająca przesyłanie do UFG informacji o zmianach na rachunkach. Wspólnie z Polskim Związkiem Deweloperów oraz Związkiem Banków Polskich zorganizowaliśmy dla naszych klientów webinar, podczas którego omówiliśmy wprowadzane nową ustawą zmiany zasad prowadzenia mieszkaniowych rachunków powierniczych.

Wyniki wyszukiwania