Inicjatywy podnoszące świadomość finansową klientów

Edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z usług bankowych online

[GRI: FS16] Problem oszustw czy wyłudzeń, w których poszkodowani są klienci banków, dotyczy całego sektora bankowego w Polsce i na świecie. Ponieważ w każdym z tych przypadków kluczowa jest świadomość klientów w zakresie bezpiecznego korzystania z usług finansowych online, banki, w tym Bank Millennium, wspólnie z ZBP oraz indywidualnie, prowadzą intensywną edukację swoich klientów, stale przypominając o zagrożeniach w sieci i konieczności przestrzegania reguł bezpieczeństwa. Na stronie Banku Millennium publikowane są ostrzeżenia i rekomendacje dotyczące zasad bezpieczeństwa. W sytuacji gdy Bank otrzymuje informację o nowej akcji przestępczej czy metodzie działania oszustów, bez zwłoki publikuje ostrzeżenia dla klientów – na portalu, w specjalnych kampaniach oraz w mediach społecznościowych. Bank Millennium prowadzi także wiele działań zapobiegawczych i reaguje na każdy sygnał, który może być próbą wyłudzenia informacji lub środków od klientów.

Liczba prób wyłudzeń z wykorzystaniem kanałów elektronicznych utrzymuje się na wysokim poziomie od 2020, dlatego Bank utrzymuje działania edukacyjne zapoczątkowane w czasie pandemii Covid-19. Klienci mają stały dostęp do informacji i materiałów video na stronie banku oraz w aplikacji mobilnej w specjalnej zakładce. W 2022 w ramach kampanii „Spr@wdzam” Bank Millennium udostępnił na portalu specjalną stronę z quizami, na której klienci mogą sprawdzić swoją wiedzę z obszaru bezpieczeństwa oraz poznać nowe informacje. Quizy zostały uzupełnione materiałami video, które imitują format teleturnieju. Filmy zostały udostępnione również na kanale banku na platformie Youtube. Akcja promowana jest aktywnie w mediach społecznościowych, w komunikacji wewnętrznej oraz w kampaniach do klientów.

Kampanie edukacyjne dla klientów są prowadzone z wykorzystaniem różnych kanałów:

  • bannery na portalu, w aplikacji mobilnej i Millenecie,
  • wiadomości PUSH w aplikacji mobilnej,
  • wiadomości w skrzynce kontaktowej dostępnej zarówno z poziomu Millenetu, jak i aplikacji mobilnej,
  • SMS-y do klientów mniej aktywnych w kanałach elektronicznych.

Kampanie są odświeżane regularnie i kierowane do różnych grup odbiorców, w tym seniorów, nastolatków, rodziców młodszych dzieci, a także do wyselekcjonowanych grup na podstawie stworzonych w Banku profili ryzyka. Plany komunikacji oraz treści powstają w wyniku współpracy kilku departamentów, przede wszystkim Departamentu Bezpieczeństwa, Departamentu Bankowości Elektronicznej, Departamentu Jakości oraz Departamentu Wiedzy o Kliencie.

Kwestie bezpieczeństwa poruszane są również w innych kontekstach, np. przy nawiązywaniu relacji z nowym klientem czy składaniu wniosku elektronicznego o pożyczkę gotówkową.

Klienci mogą korzystać również ze specjalnej infolinii, którą obsługuje zespół konsultantów przeszkolonych z zakresu cyberbezpieczeństwa.

W 2022 roku wzmocnione zostały również działania Fundacji Banku Millennium w obszarze edukacji dzieci i rodziców.
Powstał cykl materiałów video z udziałem dzieci i z komentarzem eksperta Banku. Filmy są dostępne na platformie Youtube.

Inne działania edukacyjne skierowane do klientów

Bank Millennium wspiera klientów poprzez działania edukacyjne i przekazuje informacje o ważnych zmianach mających wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wspieramy klientów poprzez działania edukacyjne mające wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej oraz stosowane metody pracy, w szczególności poprzez realizowane samodzielnie oraz wspólnie z partnerami zewnętrznymi webinaria.

W 2022 roku odbyły się webinaria dedykowane działom finansowym firm poświęcone tematyce:

  • perspektyw polskiej gospodarki w 2022 roku,
  • cyberbezpieczeństwa,
  • przygotowania firmy do udziału w naborach o dofinansowanie inwestycji: dostępnych formach finansowania oraz dobrych praktykach przygotowujących firmę do przyszłych naborów, efektywnym przygotowaniu wniosku o dotację, prawidłowemu rozliczeniu inwestycji z dofinansowaniem unijnym,
  • zmianom wynikającym z nowej ustawy deweloperskiej.

Bank organizował webinaria samodzielnie oraz we współpracy z ekspertami i partnerami zewnętrznymi.

Ponad 70% zarejestrowanych osób bierze potem udział w wydarzeniach dedykowanych dla naszych klientów firmowych. W trakcie spotkań liczba uczestników utrzymuje się blisko maksymalnych wartości przez cały czas trwania webinarów, a sami uczestnicy wykazują się dużą aktywnością podczas sesji Q&A. Te obserwacje świadczą o dużym zainteresowaniu i wysokim poziomie merytorycznym spotkań, które oferujemy klientom i potencjalnym klientom banku.

Długofalowo współpracujemy z Klubem CFO ICAN Institute. Klub CFO to inicjatywa rozwojowo-networkingowa skupiająca dyrektorów finansowych (CFO) firm działających w Polsce. Klub CFO zapewnia dostęp do aktualnej wiedzy, jest także platformą wymiany doświadczeń oraz networkingu. W 2022 roku oprócz webinarów z udziałem ekspertów i praktyków czołowych firm reprezentujących różne branże gospodarki powrócono także do spotkań stacjonarnych.
Tematy poruszone podczas spotkań dotyczyły najaktualniejszych wyzwać przed jakimi stoją dyrektorzy finansowi oraz osoby odpowiedzialne za finanse w firmie: nowoczesnym metodom zarządzania finansami i zespołem, zarządzania danymi, zmianom w otoczeniu prawnym, automatyzacji oraz transformacji cyfrowej. Webinary i spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców.

Wspólnie z ICAN Research przygotowaliśmy raport „Inwestycje w trudnych czasach” opublikowany na początku października. Celem badania było sprawdzenie nastrojów inwestycyjnych średnich i dużych firm oraz poznanie powodów i motywacji związanych z tymi planami. Raport jest dostępny dla członków Klubu oraz m.in. na stronie Klubu CFO.

W ramach 5. edycji Forum Firm Rodzinnych – wspólnej inicjatywy magazynu Forbes i Banku Millennium odbył się cykl 9 spotkań z przedsiębiorcami w całym kraju. Jest to cykliczne coroczne wydarzenie skupiające firmy rodzinne. Bank Millennium jest Partnerem Strategicznym Forum Firm Rodzinnych Forbes od 2018 roku.

W systemie transakcyjnym Millenet dla Przedsiębiorstw udostępniliśmy klientom Strefę Inspiracji – nową sekcję, w której publikujemy przydatne informacje i materiały edukacyjne. Klienci znajdą tam między innymi artykuły o programach dotacyjnych, cotygodniowe analizy rynkowe i makroekonomiczne, informacje o zmianach podatkowych, praktyczne porady w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zaproszenia na webinaria edukacyjne.

W trzecim kwartale przeprowadziliśmy coroczne badanie satysfakcji klientów obszaru bankowości przedsiębiorstw. W trwającym kilka tygodni badaniu klienci bankowości przedsiębiorstw odpowiadali na pytania związane z oceną produktów i jakością obsługi.
Obecnie aż 95% naszych klientów jest bardzo i raczej zadowolonych z relacji z doradcą.
Na szczególną uwagę zasługuje wysoka ocena konsultantów, gdyż aż 99% klientów jest bardzo i raczej zadowolonych z ich pracy.

W 2022 roku Bank kontynuował cykliczne miesięczne spotkania z klientami w formie webinarów. Odbiorcami byli głównie klienci segmentu Prestige, Private oraz wybrana grupy klientów segmentu Detal. Tematyka spotkań była  mocno zróżnicowana, co przełożyło się na znaczący wzrost liczby uczestników – liczba osób zarejestrowanych na wydarzenia online potroiła się w porównaniu do 2021 roku.

Poza spotkaniami o tematyce inwestycyjnej (rynek, bieżące wydarzenia, prognozy makroekonomiczne) uczestnicy mogli spotkać się z wieloma gośćmi specjalnymi, ekspertami rynku nieruchomości, komunikacji, rozwoju osobistego oraz inspirującymi przedsiębiorcami odnoszącymi międzynarodowe sukcesy. Wysokie oceny uczestników oraz pozytywne komentarze potwierdzają atrakcyjność i dużą wartość takich spotkań dla klientów Banku.

W marcu 2022 odbyły się dwa dedykowane webinary, które były odpowiedzią na wydarzenia w Ukrainie.

Wyniki wyszukiwania