Bankowość bez barier

[GRI: 3-3, FS14] Zgodnie z „Zasadami oddziaływania społecznego” Grupy Banku Millennium nasze bezpośrednie zaangażowanie w realizację realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, jest odzwierciedlane w strategicznych działaniach Grupy Banku Millennium, zorientowanych na poszukiwaniu innowacyjnych i integrujących (przeciwdziałających wykluczeniu) produktów i kanałów dystrybucji oraz w podejściu do obsługi klienta. Naszym celem jest dostarczanie produktów i usług promujących przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym udzielanie wsparcia dla części społeczeństwa o mniejszych możliwościach w zakresie korzystania z rozwiązań bankowości cyfrowej, a także upowszechnianie dostępu do produktów finansowych.

Celem Banku jest niwelowanie barier cyfrowych i fizycznych w dostępie do usług finansowych i pozafinansowych.

Bank Millennium jest dla klientów nie tylko centrum usług finansowych, ale też pierwszym kanałem dostępu do innych usług, np. w aplikacji mobilnej klient ma możliwość kupienia biletów komunikacji miejskiej, opłacenia miejsca parkingowego czy przejazdu autostradą bez konieczności zatrzymywania się przy bramkach. Poprzez bankowość elektroniczną możliwe jest również korzystanie z cyfrowej tożsamości oraz zdalny kontakt z polskimi urzędami. Bank dąży do tego, aby wszyscy klienci, w tym osoby z niepełnosprawnościami, mieli wygodny dostęp do usług finansowych. Dlatego wprowadzono wiele udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących i poruszających się na wózkach.

 

 • Strona Banku Millennium, system bankowości internetowej Millenet oraz aplikacja mobilna Banku Millennium stale dostosowywane są do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. Użytkownik z dysfunkcją wzroku może korzystać ze strony internetowej, posługując się klawiaturą – mysz nie jest potrzebna do nawigacji po portalu. Dodatkowo strona wyposażona jest w możliwość powiększania tekstu i przystosowana do czytania w trybie wysokiego kontrastu. Bank Millennium był jedną z pierwszych firm, która zaczęła dostosowywać swoją stronę internetową do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ubiegłych latach za dbanie o dostępność strony internetowej dla osób z niepełnosprawnościami, Bank Millennium został uhonorowany licznymi nagrodami, w tym otrzymał Certyfikat „Wrocław bez barier” w kategorii „Społeczna odpowiedzialność biznesu” w plebiscycie „Wrocław bez barier” im. Bartłomieja Skrzyńskiego, m.in. za udogodnienia w zakresie korzystania z bankowości cyfrowej.
 • Serwisy oraz komunikacja do klientów są napisane prostym i zrozumiałym dla użytkownika językiem i mogą być odczytywane przez czytniki tekstu. Treści tworzone są zgodnie z zasadami prostego języka i stale monitorowany jest indeks prostego języka (PLI – plain language index). Dla treści cyfrowych standardem jest PLI na poziomie 60%.
 • Do aplikacji mobilnej użytkownicy odpowiednich urządzeń mogą logować się odciskiem palca lub skanem twarzy. Logowanie biometrią zostało udoskonalone w 2022 roku. Aplikacja mobilna dostosowana jest do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących dzięki kompatybilności z usługami ułatwień dostępu, takimi jak Google TalkBack (Android), VoiceOver (iOS), które umożliwiają prezentowanie informacji przy użyciu mowy. W aplikacji Banku klienci mogą też korzystać z pomocy chatbota. Automatyczny asystent, dostępny 24/7, również może być wartościowym przewodnikiem w codziennym bankowaniu. W aplikacji mobilnej Banku Millennium od 2018 roku klienci mogą korzystać z pomocy Milli, która potrafi nie tylko przywitać się i odpowiedzieć na różne pytania, ale też wykonuje polecenia, takie jak zlecenie przelewu. W 2021 Milla dostała ulepszone moduły rozpoznawania mowy i rozumienia intencji, dzięki czemu jeszcze lepiej może interpretować zapytania klientów. Bank prowadzi intensywne prace nad rozwinięciem kompetencji swojego bota, a celem jest osiągniecie standardów wyznaczonych przez wiodących na rynku asystentów głosowych, takich jak Siri czy Alexa.
 • Cyfrowa tożsamość i budowanie społeczeństwa cyfrowego. Na początku 2022 roku Bank dodał zakładkę MilleUrząd w menu aplikacji mobilnej. Dzięki niej użytkownicy aplikacji mają dostęp do wniosków urzędowych takich jak Rodzina 500+, Dobry start 300+, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, dofinansowanie do żłobka. Część danych uzupełnia się automatycznie, co znacząco usprawnia wypełnianie formularza. Pod koniec 2022 Bank we współpracy z mojeID udostępnił również usługę potwierdzania tożsamości przy zakupie usług komercyjnych – Millennium ID. Docelowo Millennium ID będzie również narzędziem potwierdzania tożsamości w kontakcie z administracją publiczną.
 • Bank prowadzi działania edukacyjne w obszarze cyberbezpieczeństwa. Komunikacja jest kierowana do różnych grup klientów, w tym seniorów, nastolatków, rodziców młodszych dzieci, grup ryzyka w ramach stworzonych w Banku profili ryzyka. Dodatkowo Bank publikuje ostrzeżenia o nowych metodach działania przestępców na swojej stronie oraz w kanałach elektronicznych. Oprócz działań edukacyjnych wprowadzane są również rozwiązania techniczne, których celem jest dodatkowa ochrona klientów przed przestępcami. W maju 2022 bank wdrożył rozwiązanie anty-vishingowe – klient może potwierdzić dane pracownika banku, który do niego zadzwonił dzięki powiadomieniu push w aplikacji bankowej.
 • Klienci stawiający swoje pierwsze kroki w obszarze bankowości cyfrowej od 2020 mogą korzystać z serwisu. W 2022 roku strona została wzbogacona o materiał w języku ukraińskim.
 • Po wybuchu wojny w Ukrainie na portalu powstała strona w języku ukraińskim z najważniejszymi informacjami o możliwości założenia konta i zasadach korzystania z usług banku. Klienci ukraińskojęzyczni mogą również wypełnić wnioski o świadczenia 500+ i 300+ w swoim języku oraz otrzymują w tym języku komunikację, dotyczącą istotnych spraw, np. cyberbezpieczeństwa.
 • Aplikacja dla dzieci – w 2021 roku Bank Millennium udostępnił specjalną wersję aplikacji mobilnej dla dzieci w wieku 7-12 lat. Aplikacja jest nie tylko pomocnym gadżetem, ale też narzędziem do wprowadzania dzieci w świat finansów i bezpiecznego korzystania z technologii. Podczas aktywacji aplikacja rozpoznaje użytkownika i dostosowuje wersję do jego wieku. Aplikacja dla dzieci umożliwia płatności telefonem i BLIK. Jest przyjazna dla najmłodszych użytkowników i była projektowana wspólnie z nimi – uproszczone menu, język przyjazny dzieciom, dziecięcy design. Jednocześnie zapewnia rodzicom pełną kontrolę nad wydatkami dziecka, specjalne limity transakcyjne i możliwość blokady karty zarówno przez dziecko, jak i z poziomu aplikacji rodzica. Aplikacja rośnie wraz z dzieckiem. Po ukończeniu 13. roku życia, wersja aplikacji na telefonie jubilata automatycznie zmienia się na obecnie dostępną wersję dla osób w wieku do 18 lat, z większą ilością usług.
 • Bankomaty i wpłatomaty – osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą używać klawiszy numerycznych na klawiaturze zamiast funkcyjnych obok ekranu, dzięki czemu nie muszą sięgać zbyt wysoko. Klawisze numeryczne znajdujące się na klawiaturze bankomatu ułatwiają korzystanie z urządzeń również osobom z niepełnosprawnością wzroku. Po podłączeniu słuchawek można wprowadzać na nich dyspozycje na podstawie komunikatów głosowych. Dodatkowo osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą korzystać ze specjalnego, czarno-białego trybu ekranu, co podnosi poziom kontrastu i czytelność wyświetlanych komunikatów. 100% bankomatów własnych Banku Millennium jest dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Od lipca sieć wpłatomatów powiększyła się o dodatkowe 107 urządzeń (uruchomione zostały funkcje wpłat w bankomatach Euronet zlokalizowanych w placówkach Banku Millennium).
 • Dostęp do placówek, w których występują bariery architektoniczne – niemal 70% oddziałów Banku jest dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Przebudowując i modernizując swoje placówki Bank zwraca uwagę, by bariery architektoniczne zostały zniwelowane.
 • Siedzące stanowiska do obsługi klienta z możliwością podjazdu dla wózków inwalidzkich dostępne są we wszystkich naszych placówkach, a w 182 oddziałach własnych (około 48%) i wszystkich franczyzowych również podczas obsługi gotówkowej.
 • Obsługa telefoniczna – klienci korzystający z infolinii Banku mogą korzystać z funkcji komend głosowych podczas obsługi telefonicznej zamiast używać klawiszy numerycznych telefonu.
 • Udogodnienia w podpisywaniu umów – osoby niewidome czy niedowidzące lub osoby, które nie potrafią czytać, mają możliwość samodzielnego podpisania umowy z Bankiem w obecności dwóch pracowników placówki i – na wyraźne życzenie klienta – także w obecności świadka, będącego osobą zaufaną dla klienta. W takich przypadkach możliwe jest odczytanie umowy przez pracownika placówki i/lub, w przypadku obsługi klienta, który nie pisze, złożenie przez klienta podpisu za pomocą tuszowego odcisku palca.
 • Klienci o szczególnych potrzebach mają prawo otrzymania ogólnych warunków umów oraz regulaminów w formach, które ułatwią im zapoznanie się z ich treścią, np.: dokument przygotowany z wykorzystaniem czcionki o dużym rozmiarze, nagranie audio, plik przygotowany w języku Braile’a.
 • Standardy obsługi osób z niepełnosprawnościami – szczegółowe wytyczne obowiązujące pracowników wszystkich placówek Banku.
 • Bank rozszerza ideę świata bez barier również na inne obszary, w których jest aktywny, m.in. w zakresie mecenatu kultury. Przez udostępnianie filmów kinowych w wersji z audiodeskrypcją podczas Millennium Docs Against Gravity, największego polskiego festiwalu filmów dokumentalnych, ułatwia osobom z niepełnosprawnościami wzroku dostęp do świata kultury.

Przedstawiciele Banku uczestniczą również w pracach Związku Banków Polskich nad zwiększeniem dostępności miejsc i usług dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność usług Banku 2022 2021 2020 2019 2018
Liczba placówek 406 440 477 602** 361
[WSKAŹNIK WŁASNY: 1]
% placówek z dostępem dla
osób z niepełnosprawnością 
70% 70% 67% 63%** 72%
[WSKAŹNIK WŁASNY: 2]
Liczba placówek franczyzowych*
229 215 225 nie dotyczy nie dotyczy
% placówek franczyzowych z dostępem
dla osób z niepełnosprawnością
40% 40% 39% nie dotyczy nie dotyczy
Liczba bankomatów 509 480 479 498 487
[WSKAŹNIK WŁASNY: 3]
% bankomatów z dostępem dla
osób z niepełnosprawnością 
100% 100% 100% 100% 100%
* Sieć franczyzowa działa w strukturach Banku Millennium przez cały rok od 2020 r. (w poprzednich latach funkcjonowała w ramach ex Euro Banku)
** Łączne dane dla Banku Millennium i ex Euro Banku, spadek liczby dostępnych oddziałów wynika z połączenia z Euro Bankiem (dane bez sieci franczyzowej).

[GRI: FS13] Dostęp do usług finansowych na terenach słabo zaludnionych lub słabszych ekonomicznie

Dostęp do usług finansowych na terenach słabo zaludnionych lub słabszych ekonomicznie 2022 2021 Zmiana
Całkowita liczba punktów dostępu do usług finansowych (łączna liczba placówek własnych, franczyzowych i wysp sprzedażowych w Centrach Handlowych) 635 655 -3%
Liczba punktów dostępu do usług finansowych na obszarach o niskim zaludnieniu* lub w niekorzystnej sytuacji gospodarczej** 205 217 -5%
Odsetek liczby punktów dostępu na obszarach o niskim zaludnieniu lub w niekorzystnej sytuacji 32% 33% -1 pp.
* województwa o najniższej gęstości zaludnienia w Polsce wg danych GUS to: województwo podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie, zachodniopomorskie, lubelskie, opolskie, świętokrzyskie
** województwa o najniższej aktywności ekonomicznej w Polsce wg Banku Danych Lokalnych to: lubuskie, opolskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, świętokrzyskie

Wyniki wyszukiwania