Bankowość inspirowana ludźmi – wstęp

Pełna dostępność usług dla wszystkich klientów to priorytet dla Banku Millennium. Bank chce wspierać klientów w realizacji ich planów oraz realnie ułatwiać ich codzienne życie. Wprowadzając rozwiązania, które opierają się na najnowocześniejszych technologiach, Bank Millennium stara się niwelować bariery infrastrukturalne, cyfrowe i fizyczne w dostępie do usług finansowych i pozafinansowych.

Wyniki wyszukiwania