Otoczenie społeczne

[GRI: 2-29] W 2022 roku przyjęto, że ustalenia wynikające z weryfikacji listy i istotności interesariuszy Grupy Banku Millennium przeprowadzonej w 2021 roku są dalej aktualne. Istotność interesariuszy została zilustrowana na grafice poniżej.

Wyniki wyszukiwania