Solidarność z obywatelami Ukrainy

[GRI: 3-3]

Solidarni z Ukrainą – pomoc i ułatwienia wprowadzone przez Bank Millennium w geście solidarności wobec wschodnich sąsiadów

Wojna, której jesteśmy świadkami, to przede wszystkim dramat ludzki. Nie możemy być obojętni wobec potrzeb ponad 2 milionów osób z Ukrainy, szukających schronienia oraz bezpiecznej przystani w Polsce. Stoimy wszyscy przed nowym wyzwaniem, jakim jest powiększająca się z dnia na dzień liczba uchodźców, którym należy pomóc w dłuższej perspektywie czasu. Jako bank i społeczność pracowników możemy i chcemy włączyć się aktywnie w pomoc, odpowiedzialnie i mądrze.

Joao Bras Jorge prezes Zarządu Banku Millennium

Bank odpowiedział na apel UN Global Compact do przedsiębiorców o wsparcie Ukrainek i Ukraińców, którzy zmuszeni byli opuścić kraj i znaleźli schronienie w Polsce. 

Już w marcu Bank przekazał kwotę 400 tys. zł czterem organizacjom zajmującym się wsparciem i opieką nad uchodźcami z Ukrainy. Polski Czerwony Krzyż, Caritas Polska, Polska Akcja Humanitarna i Fundacja „Ocalenie” otrzymały po 100 tys. zł. Decyzja o przekazaniu funduszy Banku właśnie tym organizacjom została podjęta na podstawie propozycji zgłoszonych przez pracowników.

Na stronie internetowej udostępniono informację o możliwości indywidualnych wpłat na konta PCK, Caritas Polska, PAH i Fundacji Ocalenie w celu długofalowego wsparcia dla Ukrainek i Ukraińców, którzy w wyniku działań wojennych przybyli do Polski.

W aplikacji mobilnej wprowadzono specjalny rodzaj przelewu. Dzięki niemu klienci mogą w łatwy sposób przekazać pieniądze na wsparcie dla uchodźców z Ukrainy. Pieniądze można przekazać Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi,  Caritas Polska, PAH i Fundacji Ocalenie. Numer konta organizacji podstawiany jest automatycznie. Klient wpisuje jedynie kwotę, potwierdza przelew, a pieniądze trafiają bezpośrednio na rachunek wybranej instytucji. Specjalny przelew będzie wkrótce dostępny również w serwisie internetowym Millenet.

Ułatwienia dla obywateli Ukrainy wprowadzone 27 lutego 2022 roku:

  • zwolnienie klientów narodowości ukraińskiej z opłat za obsługę konta, za kartę płatniczą oraz za wszystkie wypłaty z bankomatów, do odwołania;
  • zniesienie prowizji od wszystkich przelewów zagranicznych przekazywanych przez klientów indywidulanych do Ukrainy, niezależnie od narodowości nadawcy, do odwołania;
  • zapewnienie wsparcia konsultantów posługujących się językiem ukraińskim pod numerem tel. +48 22 598 40 45.

Od 5 marca 2022 roku obywatele Ukrainy, którzy przybywają do Polski w związku z trwającą wojną, do otwarcia konta potrzebują jedynie paszportu. Udokumentowanie zamieszkania oraz zatrudnienia w Polsce nie jest wymagane. Konto można otworzyć w oddziałach własnych Banku Millennium w całej Polsce. Nowo otwierane rachunki są zwalniane z opłat na takich samych zasadach co konta, które Bank już prowadzi dla obywateli Ukrainy. Do rachunku wydawana jest karta debetowa zwolniona z miesięcznych opłat, również wszystkie wypłaty z bankomatów są bezpłatne.

W maju Bank udostępnił obywatelom Ukrainy posiadającym PESEL i posługującym się wybranymi dokumentami tożsamości możliwość założenia Profilu Zaufanego. Klienci mogą go założyć online, w serwisie internetowym Millenet. Profil Zaufany jest dostępny dla obywateli Ukrainy posiadających numer PESEL, posługujących się ukraińskim paszportem zagranicznym lub ukraińskim dowodem osobistym, wydanym po 1 stycznia 2016 roku. Bank udostępnił im również możliwość ubiegania się o świadczenie 500+ (do wyboru w języku polskim i ukraińskim).

na rzecz organizacji wskazanych przez urzędy Warszawy, Gdańska i Wrocławia (miasta, w których znajdują się centrale banku). Ze wsparcia skorzystały: Fundacja Gdańska w Gdańsku; we Wrocławiu osiem organizacji wskazanych przez Urząd Miasta Wrocławia – Ośrodek ul. Gwarna prowadzony przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie; Ośrodek na ul. Św. Antoniego prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego; Ośrodek ul. Śrubowa prowadzony przez Stowarzyszenie „Pierwszy Krok”; Ośrodek ul. Grochowa prowadzony przez Fundację „Homo Sacer”; Ośrodek Pancernik z ul. Tramwajowej – Wrocławskie Centrum Integracji we współpracy z Wrocławską Spółdzielnią Socjalną; Ośrodek Sezam ul. Curie Skłodowskiej prowadzony przez Fundację Medyczną Solidarność; Dom Ukraiński ul. Ofiar Oświęcimskich Fundacji „Zobacz Mnie”, Fundacja Ewangelicka Centrum Diakonii i Edukacji oraz Dom Ukraiński w Warszawie.

W sumie w 2022 roku na dofinansowanie organizacji pozarządowych zajmującym się wsparciem i opieką nad uchodźcami z Ukrainy Bank przeznaczył 1 milion zł.

W działania pomocowe na rzecz uchodźców przybywających z Ukrainy włączyła się cała społeczność Banku i Fundacja Banku Millennium, która uruchomiła specjalną edycję programu grantowego #sluchaMYwspieraMY na inicjatywy pracownicze skierowane do uchodźców z Ukrainy. W ramach programu pracownicy mogli realizować swoje inicjatywy społeczne i pomagać uchodźcom z Ukrainy w lokalnej społeczności. Przy wyborze inicjatyw liczył się nie tylko pomysł, ale także zaangażowanie wolontariuszy uczestniczących w projekcie, a przede wszystkim długotrwały wpływ akcji na życie osoby lub jej rodziny. W akcjach wzięło udział 147 wolontariuszy, a wsparcie otrzymało 8252 beneficjentów – małych i dużych obywateli Ukrainy, wychowanków placówek społecznych, osób z niepełnosprawnością, sierot, osób bezdomnych, kobiet i seniorów.

Podczas tegorocznej edycji festiwalu filmów dokumentalnych Millennium Docs Against Gravity, którego bank jest mecenasem, pojawiła się specjalna sekcja z filmami ukraińskimi. Próba poznania kultury i historii Ukrainy jest wyrazem solidarności z Ukrainą i sposobem na zbliżenie z jej mieszkańcami. Przykładowe filmy prezentowane w sekcji to: Siergiej Łoźnica i nagrodzony w Cannes „Babi Jar. Kontekst”; „Dom z drzazg” Simona Lerenga Wilmona, nagrodzony w Sundance i „Skarby Krymu” Oeke Hoogendijk. Oprócz tego dbyły się prezentacje projektów dokumentalnych realizowanych przez białoruskich i ukraińskich filmowców oraz zrealizowanych już filmów. Bank wsparł również ukraińskich twórców, fundując dwie dodatkowe nagrody specjalne – dla reżysera/reżyserki najlepszego filmu ukraińskiego oraz najlepszego projektu nowego filmu z Europy Wschodniej. Otrzymali je Oleksiy Radynski za film „Nieskończoność według Floriana” oraz Tetiana Dorodnitsyna i Andrij Litvinienko za projekt filmu „Matka Aniołów”.

Po raz drugi we współpracy z fundacją Martyny Wojciechowskiej Unaweza i akcją #CorinneRunsForGood Bank ufundował stypendium dla jednej z paraolimpijek. W tym roku ze względu na wojnę w Ukrainie wsparliśmy również zawodniczki z tego kraju, które mimo wojennego koszmaru nadal chcą walczyć o swoją kondycję i olimpijski medal. – Wierzę, że spełnią swoje marzenia, a stypendium pomoże im przygotować się fantastycznie do Igrzysk Paraolimpijskich w Paryżu w 2024 roku – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu.

„Solidarni” to zbiorowy projekt fotograficzny pokazujący dramat uchodźców z objętej wojną Ukrainy i nadzwyczajną solidarność Polaków. Zostali do niego zaproszeni artyści reprezentujących różne miasta i odmienne podejście do fotografii. Pomysł opierał się na tym, by zaprezentować jak najszerszej publiczności wystawę, która będzie podróżowała przez kolejne miejsca w Polsce. Układ i charakter wystawy złożonej z pięćdziesięciu fotografii eksponuje pewien uniwersalizm zjawiska, jakim jest „bycie uchodźcą”, „uciekinierem”. Plenerowa wystawa była prezentowana od września do grudnia 2022 roku w trzech lokalizacjach: w Gdańsku Oliwie, Warszawie i Chełmie.

Wyniki wyszukiwania