Akcje charytatywne i wolonariat pracowniczy

#słuchaMYwspieraMY – dla obywateli Ukrainy - zaangażowanie na rzecz dotkniętych wojną

[GRI 3-3, WSKAŹNIK WŁASNY: 8] Grupa Banku Millennium przykłada dużą wagę do angażowania pracowników w akcje społeczne. Aby umożliwić im realizację własnych pomysłów wolontariackich, organizowane są konkursy wewnętrzne, aktywizujące społeczność banku, w ramach których przyznawane są granty na realizację własnych inicjatyw dobroczynnych. W ramach Grupy Banku Millennium zarządzaniem inicjatywami na rzecz społeczności zajmuje się Fundacja Banku Millennium.

W 2022 roku Fundacja Banku Millennium realizowała kolejną edycję swojego głównego programu wolontariatu pracowniczego #słuchaMYwspieraMY.

#słuchaMywspieraMY to program dedykowany wszystkim pracownikom banku, którzy chcą nieść pomoc najbardziej potrzebującym, sami weryfikują ich potrzeby i zgłaszają inicjatywy w ramach programu, chcąc uzyskać grant na ich realizację. Dzięki temu pomoc otrzymują beneficjenci – lokalne społeczności, organizacje pomocowe, pozarządowe i osoby fizyczne w całej Polsce.

Rok 2022 zaskoczył wszystkich. W odpowiedzi na konflikt zbrojny i atak Rosji na Ukrainę oraz przypływ uchodźców z Ukrainy do Polski, Fundacja Banku Millennium zareagowała błyskawicznie i uruchomiła specjalną edycję programu #słuchaMYwspieraMY w całości dedykowaną obywatelom Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 roku przybyli do Polski w poszukiwaniu schronienia. Specjalna edycja programu realizowana była pod nazwą #słuchaMYwspieraMY dla obywateli Ukrainy. Program trwał od 1 marca do 31 maja 2022 roku i został przygotowany na rzecz Uchodźców i ich rodzin, którzy trafili do Polski, do domów opieki pomocy, Fundacji i prywatnych rodzin, także rodzin pracowników Grupy Millennium. Wśród niosących pomoc pracowników banku byli także obywatele Ukrainy, którzy od lat mieszkają w Polsce, dzięki ich dodatkowej ocenie sytuacji Fundacja mogła szybciej i sprawniej nieść wsparcie.

Inicjatywa na rzecz obywateli Ukrainy – od pomysłu, zgłoszenia i wykonania –  aż po rozliczenie była po stronie Lidera, pracownika Grupy, który do swojej akcji wolontariackiej angażował współpracowników, swoje rodziny i bliskich. W przyznawaniu grantów na realizację akcji pomocowej Fundacja Banku Millennium oceniała rodzaj i formę niesionej pomocy, rodzaj beneficjenta i długotrwały wpływ na życie uchodźcy w Polsce.

Projekt #słuchaMYwspieraMY nie jest jedynie wsparciem materialnym czy przekazaniem przedmiotów pierwszej potrzeby, choć taka pomoc w inicjatywach dla beneficjentów pojawiały się w specjalnej edycji programu. W tek edycji ważny był czas reakcji na zmieniającą się z dnia na dzień sytuację i kolejnych przybyłych uchodźców na przejściach granicznych Polski z Ukrainą, dworce kolejowe, autobusowe, zorganizowane przez organizacje lub Polaków tymczasowe miejsca pobytu czy sale, hale mieszkaniowe. Pomoc doraźna, czasowa była niesiona błyskawicznie jednak najważniejsze było długotrwałe wsparcie, wpływ na pobyt, aktywizacja zawodowa, organizacja mieszkań obywateli Ukrainy i ich rodzin, dzieci. Obok środków na realizację programu istotne było (jak przy poprzedniej edycji) także prawdziwe zaangażowanie wolontariuszy, czas spędzony na pomaganiu i własny wkład pracy wolontariuszy i zgromadzenie społeczności wokół akcji pomocowych.  Fundacja Banku Millennium realizuje wolontariat z założeniem tworzenia sieci wolontariuszy Grupy Banku Millennium wokół idei wolontariatu, wspólnej reakcji i działaniu dla innych.

W 2022 roku przyznano granty 33 liderom inicjatyw. W akcjach wzięło udział 147 wolontariuszy oraz członkowie ich rodzin i przyjaciele. Wsparcie otrzymało 8252 beneficjentów – małych i dużych obywateli Ukrainy, wychowanków placówek społecznych, osób z niepełnosprawnością, sierot, osób bezdomnych, kobiet, w tym samotnych matek, seniorów. Każdy, najdrobniejszy gest, przekazany przedmiot i podjęte działanie były dokładnie przemyślane, doskonale zorganizowane, ponieważ wolontariusze Fundacji Banku Millennium bardzo dokładnie analizowali historie i okoliczności w jakich znalazły się osoby, którym postanowili pomóc, reagowali szybko a granty otrzymane z Fundacji uzupełniali często wykorzystując swoje własne, prywatne zasoby.

Wolontariusze Fundacji Banku Millennium działali w całej Polsce. Działali w punktach żywnościowych, mieszkaniowych, salach, halach, dedykowanych, zaadaptowanych pomieszczeniach, mieszkaniach, w organizacjach i z organizacjami przyjmowali i realizowali inicjatywy na dworcach kolejowych, autobusowych, na zagrożonej, wymagającej granicy. Organizowali ubrania, jedzenie i produkty pierwszej pomocy na przejściach granicznych, medykamenty, środki higieniczne, łóżka, mieszkania, przygotowywali i wydawali posiłki, edukowali, tworzyli strony i materiały edukacyjne, organizowali miejsca pracy, zbiórki. Stali się wsparciem, drogowskazem – gdzie iść, o co robić, jak dostać się do Polski, jak przyjechać, jak się przemieszczać, gdzie organizować dokumentację, jak przetrwać, jak wyjechać, jak odnaleźć krewnych, jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości, w nowym, obcym kraju. Byli tłumaczami, nauczycielami, informatorami, stali się drugą rodziną, na którą można liczyć.

 

Na program grantowy #słuchaMY wspieramy dla obywateli Ukrainy Fundacja Banku Millennium przeznaczyła ponad 251 tys. złotych

Wyniki wyszukiwania