Dane kontaktowe

[GRI: 2-3] Dziękujemy za zapoznanie się z Raportem ESG Banku Millennium i Grupy Banku Millennium za 2022 rok.
Prosimy o przesyłanie komentarzy i pytań na jego temat do:

Magdalena Trzynadlowska
magdalena.trzynadlowska@bankmillennium.pl

Wyniki wyszukiwania