Przeciwdziałanie nadużyciom

Elementy systemu przeciwdziałania nadużyciom są budowane i dostosowywane do bieżących potrzeb firmy w oparciu o Program Zarządzania Ryzykiem Nadużyć.

System ten umożliwia koordynowanie działań różnych jednostek Banku w zakresie wykrywania, badania i zapobiegania nadużyciom. Dostarcza jednocześnie profesjonalne narzędzia i rozwiązania gwarantujące ochronę środków klientów. W tym celu zaprojektowano oraz wdrożono liczne mechanizmy prewencyjne monitorujące systemy transakcyjne. Narzędzia te są nieustannie rozwijane celem lepszej identyfikacji tzw. schematów fraudowych.

Bank przykłada należytą uwagę do szkolenia osób odpowiedzialnych za obsługę klienta zgłaszającego próbę nadużycia lub będącego nieświadomie ofiarą przestępców. Jednym z celów Departamentu Bezpieczeństwa (który jest właścicielem procesu przeciwdziałania nadużyciom) jest konsekwentne informowanie pracowników o zagrożeniach, na które narażeni są zarówno oni sami, jak i klienci. Między innymi, by zrealizować ten cel, przygotowuje i publikuje merytoryczne artykuły w intranetowym biuletynie „Świat Millennium”. Dodatkowo, w porozumieniu z innymi jednostkami wysyła do klientów cykliczne powiadomienia push/sms/Millenet oraz publikuje na stronach Banku informacje o schematach przestępczych.

Kolejną ważną składową programu są dedykowane konto poczty elektronicznej oraz alarmowy numer telefonu – działające 24/7/365. W przypadku wątpliwości związanych z podejrzeniem nadużycia, każdy pracownik Banku może je natychmiast wyjaśnić. Alerty kierowane są do Wydziału Zarządzania Nadużyciami, który pełni rolę wsparcia, podejmuje decyzje i kieruje dalszymi działaniami minimalizującymi ryzyko nadużycia.

Bank stale rozwija swoje rozwiązania techniczne służące przeciwdziałaniu nadużyciom i wykorzystuje najnowsze rodzaje zabezpieczeń, m.in. funkcjonujące w oparciu o mechanizmy sztucznej inteligencji.

Wyniki wyszukiwania