Skala działalności

[GRI: 2-6] Bank działa w skali ogólnopolskiej i nie posiada oddziałów poza granicami Polski. Aktywa Grupy ogółem wynoszą 110,9 mld zł. Grupa Banku Millennium obsługuje ponad 2,8 mln aktywnych klientów detalicznych. Jak przystało na lidera doświadczeń klienta w bankowości elektronicznej, liczba aktywnych klientów cyfrowych przekroczyła 84% całkowitej bazy klientów, stanowiąc ponad 2,5 mln (wzrost o 11% r/r), a klientów mobilnych 2,2 mln (wzrost o 17% r/r). Na koniec 2022 roku Bank posiadał 635 oddziałów, w tym 406 własnych i 229 w modelu franczyzowym oraz 509 bankomatów.

Skala działalności biznesowej Grupy Banku Millennium 2022 2021 2020 2019 2018
Liczba aktywnych klientów detalicznych (tys.) 2 887 2 694 2 633 2 571 1 838
Liczba aktywnych klientów korporacyjnych (tys.) 8,9 8,3 7,8 7,7 7,4
Liczba własnych i franczyzowych oddziałów 635 655 702 830 361
Liczba bankomatów 509 480 479 498 487
Liczba pracowników (osoby) 6 987 7 079 7 645 8 615 6 270
Liczba dostawców Banku 7 501 6 639 6 679 6 352 5 012

Udział w kluczowych segmentach rynku

Grudzień 2022:

5,9
%
Kredyty ogółem
8,2
%
Kredyty detaliczne ogółem
5,6
%
Depozyty ogółem
8,0
%*
Wydatki na karty kwartalne
5,0
%
Sprzedaż leasingu

Grudzień 2021:

6,1
%
Kredyty ogółem
8,2
%
Kredyty detaliczne ogółem
5,5
%
Depozyty ogółem
7,8
%
Wydatki na karty kwartalne
5,1
%
Sprzedaż leasingu

*Dane za wrzesień 2022

Wyniki wyszukiwania