Bank Millennium jest spółką akcyjną notowaną od 1992 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Aktualnie Bank jest uczestnikiem Indeksu WIG, WIG 30, mWIG40, WIG Banks i WIG-ESG.

Akcjonariuszem strategicznym Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues – największy prywatny bank w Portugalii, który posiada 50,1% akcji Banku Millennium. Znaczącymi akcjonariuszami są Fundusz Emerytalny Nationale-Nederlanden, Allianz Polska OFE wraz z Drugi Allianz Polska OFE, a także Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, z których każdy posiada ponad 5% kapitału akcyjnego.

Akcjonariat Banku Millennium*

*stan na 30.12.2022 i 31.12.2021

Wyniki wyszukiwania