Model biznesowy i model tworzenia wartości

Model biznesowy

Model biznesowy Banku Millennium oparty jest na 6 filarach:

 • Najwyższa jakość obsługi i szeroka oferta dla klienta indywidualnego – ciągle poszerzamy i wzmacniamy zakres usług oferowanych naszym klientom, dążąc do zapewnienia najlepszych w swojej klasie doświadczeń (Customer Experience) we wszystkich kanałach, co pozwala nam być w czołówce banków pozyskujących najbardziej lojalnych klientów
 • Bank pierwszego wyboru dla klientów biznesowych (mikrofirm) – opierając się na fundamentach i czerpiąc z doświadczeń naszego modelu dla segmentu bankowości detalicznej, tworzymy wysoce innowacyjny i wydajny model sprzedaży i obsługi dla mikrofirm
 • Strategiczny partner w rozwoju klientów korporacyjnych – rozwijamy segment bankowości przedsiębiorstw bazując na długoterminowych partnerstwach oferując im możliwie spersonalizowane i zautomatyzowane w kanałach elektronicznych usługi, a także profesjonalne doradztwo w zakresie wyzwań przyszłości, w tym dotyczące „zielonej” transformacji
 • Innowacyjne rozwiązania z wiodącym User Experience w kanałach elektronicznych (z wiodącą rolą aplikacji mobilnej) – jesteśmy wśród liderów bankowości elektronicznej osiągając jeden z najwyższych poziomów użycia aplikacji mobilnej wśród klientów oraz wyznaczając trendy w zakresie oferowanie innowacyjnych rozwiązań zarówno w świecie finansów jak i poza nim (tj. usługi dodane), dbając jednocześnie o najlepsze doświadczenia użytkowników (User Experience), hiper-personalizację, a także cyber-bezpieczeństwo
 • Zrównoważona organizacja na drodze do neutralności klimatycznej – podtrzymujemy nasze zobowiązania na rzecz środowiska oraz społeczeństwa, podnosząc ich znaczenie w przyjętej w 2022 strategii ESG z jasno wyznaczonymi celami
 • Przyjazne miejsce pracy dla obecnych pracowników i talentów – fundamentem i jednocześnie przewaga konkurencyjną są nasi pracownicy oraz kultura organizacyjna, stojące za ciągłym dążeniem do bycia w czołówce pracodawców, nie tylko na rynku bankowym

Fundamentem modelu biznesowego są wartości firmy: budowanie relacji opartych na zaufaniu, pasja do jakości i innowacyjności, rozwój pracowników i promowanie współpracy oraz ambicja, by zawsze mierzyć wyżej.

Model tworzenia wartości

Kapitały, które posiada Grupa Banku Millennium, pozwalają na rozwój biznesu z jednoczesnym tworzeniem wartości dla Interesariuszy.

Kapitały Grupy Banku Millennium…

Kapitał Finansowy

 • Zobowiązania – 105,4 mld zł zobowiązania ogółem Grupy
 • Kapitał własny – 5,5 mld zł środki własne Grupy
 • Aktywa – 110,9 mld zł aktywa ogółem Grupy

Kapitał ludzki

Przyjazne miejsce pracy, nastawienie na rozwój pracowników, dbałość o różnorodność

 • 6 987 – liczba pracowników Grupy
 • 44,5 – średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika Grupy rocznie
 • Obowiązkowe szkolenia z Kodeksu Etycznego
 • Bank Millennium z tytułem Solidny Pracodawca 2022

Kapitał organizacyjny

Kultura szybkiego reagowania na zmiany (agility), nowoczesna infrastruktura i systemy IT, cyfryzacja i optymalizacja procesów pozwalające na tworzenie innowacyjnych produktów i oferowanie wysokiej jakości usług, efektywność kosztowa organizacji.

 • Nastawienie na rozwój i innowacje, z pełnym zrozumieniem potrzeb klienta
 • Aktywny rozwój usług otwartej bankowości
 • 39,3% wskaźnik koszty/dochody Grupy
 • Ograniczanie zużycia zasobów, konsekwentne wdrażanie energooszczędnych rozwiązań

Kapitał intelektualny

Inwestycje w nowe rozwiązania technologiczne i innowacje, większość rozwoju IT wewnątrz Banku, wewnętrzny start-up goodie, wewnętrzny zespół UX Design.

 • Strategia biznesowa na lata 2022-2024 oraz Strategia ESG
 • Współpraca z uczelniami
 • Rozbudowany program szkoleń wewnętrznych
 • System bankowości internetowej Millenet oraz aplikacja mobilna są projektowane z myślą o użytkownikach i wspólnie z nimi, w duchu podejścia Human-Centred Design

Kapitał społeczny

Jakość relacji z otoczeniem, reputacja Banku, bezpieczeństwo transakcji, zwiększanie świadomości finansowej społeczeństwa.

 • 93% klientów detalicznych zadowolonych z usług Banku
 • Programy edukacji finansowej Fundacji Banku Millennium oraz wsparcie uchodźców z Ukrainy w ramach wolontariatu pracowniczego
 • Ponad 2,3 mln zł przekazane przez Grupę Banku Millennium na darowizny i sponsoring w 2022 roku
 • Działania edukacyjne dla klientów zakresie bezpieczeństwa cyfrowego

… Pozwalają na rozwój biznesu w ramach strategicznych filarów:

… I tworzą wartość dla interesariuszy:

Bankowość dla wszystkich – brak barier fizycznych, infrastrukturalnych i cyfrowych

 • Stały rozwój usług bankowości internetowej i mobilnej
 • 70% oddziałów dostępnych dla osób z niepełnosprawnością
 • 100% bankomatów dostępnych dla osób z niepełnosprawnością
 • Udogodnienia dla klientów ukraińskojęzycznych na stronie internetowej Banku i w aplikacji bankowej
 • Złoty listek CSR tygodnika „Polityka”– nagroda dla firm o najwyższych standardach odpowiedzialności społecznej

Pozabankowe funkcjonalności cyfrowe, np. e administracja

 • Ponad 1,1 mln klientów z dostępem do e-administracji – 7,1% przyrost w stosunku do roku 2021
 • Aplikacja mobilna jako centrum zarządzania codziennymi sprawami, nie tylko finansowymi

Wysoka jakość usług

 • 50 – NPS dla klientów detalicznych
 • Laureat licznych konkursów z zakresu jakości obsługi – Przyjazny Bank Newsweeka w kategorii bankowości tradycyjnej i zdalnej (Minds&Roses 4Q22), Bank doceniany wśród klientów (ARC Rynek i Opinia 4Q22),
  Gwiazda relacji z klientami (PwC 2Q22)

Wskaźnik fluktuacji

 • 4% – wskaźnik fluktuacji

Edukacja i rozwój

 • Millennium Campus – program rozwoju wiedzy i kompetencji, którego celem jest wspieranie wzrostu innowacyjności w organizacji. Propozycja udziału w programie kierowana jest do wszystkich pracowników

Poszanowanie różnorodności

 • Bank otrzymał tytuł „Europejskiego Lidera Różnorodności 2023” w rankingu przygotowanym przez
  Financial Times i Statistę

Doskonała transparentność

 • Wysokie standardy komunikacji i dostępu do informacji

Wartość biznesowa

 • Odporność i potencjał wzrostu biznesu podstawowego

Wysokie standardy zarządzania ESG

 • Członek WIG-ESG na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przestrzeganie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW i Zasad Ładu Korporacyjnego

Etyczna współpraca

 • 82% zapłaconych faktur w przedziale do 30 dni

Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw

 • 100% nowo zawieranych umów z klauzulą zobowiązującą dostawców do stosowania zasad Kodeksu Etycznego Grupy Banku Millennium
 • Wdrożenie Wytycznych dotyczące zrównoważonego rozwoju dla dostawców

Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy

 • W 2022 roku na dofinansowanie organizacji pozarządowych zajmującym się wsparciem i opieką nad uchodźcami z Ukrainy Bank przeznaczył 1 milion zł

Edukacja finansowa

 • Od 2016 roku Fundacja Banku Millennium prowadzi autorski program edukacji finansowej dla dzieci w wieku przedszkolnym, pod nazwą „Finansowy Elementarz W ramach ósmej i dziewiątej edycji Programu, Fundacja przeprowadziła blisko 400 warsztatów w 118 przedszkolach w całej Polsce dla blisko 10 tys. przedszkolaków
 • Tegoroczny program był realizowany pod honorowym patronatem Ministerstwa Finansów

Promocja kultury

 • Bank Millennium jest mecenasem festiwalu filmów dokumentalnych Millennium Docs Against Gravity od 17 lat i podpisał porozumienie o przedłużeniu współpracy na lata 2022-2024
 • W maju 2022 roku odbyła się 19. edycja festiwalu, z publicznością 138 tysięcy osób, po raz trzeci w formule hybrydowej
 • Nagroda Złoty Dźwigacz Kultury za mecenat nad festiwalem Sacrum Profanum

Minimalizacja wpływu na środowisko

 • Bank Millennium uzyskał tytuł „Spółki Świadomej Klimatycznie 2022” w ramach Badania Świadomości Klimatycznej Spółek przeprowadzonego na podstawie treści raportów za rok 2021
 • Określono cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych określone w strategii biznesowej.
  Zrealizowano cel 50% redukcji emisji w zakresie 1 i 2 w roku 2022 w stosunku do roku 2020
 • Konsekwentne ograniczanie zużycia zasobów i emisyjności zajmowanych budynków
 • Dwie odnowione centrale Banku Millennium w Gdańsku w duchu zrównoważonego rozwoju

Wyniki wyszukiwania