kapitał zapasowy kapitał rezerwowy fundusz ogólnego ryzyka bankowego niepodzielony wynik RAZEM
Zyski zatrzymane na początek okresu 01.01.2022 472 698 5 692 106 228 902 (1 198 425) 5 195 281
podział zysku, w tym:
przeniesienie na kapitał rezerwowy (1 388 118) 1 388 118 0
obciążenie z tytułu wydania akcji własnych pracownikom (4 623) (4 623)
wynik netto bieżącego okresu (1 014 566) (1 014 566)
Zyski zatrzymane na koniec bieżącego okresu 31.12.2022 472 698 4 299 365 228 902 (824 873) 4 176 092

kapitał zapasowy kapitał rezerwowy fundusz ogólnego ryzyka bankowego niepodzielony wynik RAZEM
Zyski zatrzymane na początek okresu 01.01.2021 472 698 5 672 663 228 902 156 258 6 530 521
podział zysku, w tym:
przeniesienie na kapitał rezerwowy 22 817 (22 817) 0
obciążenie z tytułu wydania akcji własnych pracownikom (3 374) (3 374)
wynik netto bieżącego okresu (1 331 866) (1 331 866)
Zyski zatrzymane na koniec bieżącego okresu 31.12.2021 472 698 5 692 106 228 902 (1 198 425) 5 195 281

Wyniki wyszukiwania