31.12.2022 31.12.2021
Udzielone zobowiązania i gwarancje 39 617 44 354
Nierozstrzygnięte sprawy sporne 976 552 551 176
Razem 1 016 169 595 530

Wyniki wyszukiwania