36a. Zobowiązania podporządkowane

31.12.2022 31.12.2021
Wartość obligacji podporządkowanych w PLN – BKMO_071227R 700 000 700 000
Waluta PLN PLN
Warunki oprocentowania 9,70% 4,81%
Termin wymagalności 2027-12-07 2027-12-07
Odsetki 4 465 2 214
Wartość obligacji podporządkowanych w PLN – BKMO_300129W 830 000 830 000
Waluta PLN PLN
Warunki oprocentowania 9,60% 2,55%
Termin wymagalności 2029-01-30 2029-01-30
Odsetki 33 618 8 930
Stan bilansowy zobowiązań podporządkowanych 1 568 083 1 541 144

Wyniki wyszukiwania