01.01.2022 – 31.12.2022 01.01.2021 – 31.12.2021
Prowizje za prowadzenie rachunków (22 873) (6 029)
Prowizje za realizację przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych oraz inne transakcje płatnicze (5 480) (4 671)
Prowizje z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek (26 031) (28 165)
Prowizje za obsługę kart płatniczych i kredytowych (105 252) (86 391)
Prowizje z tytułu działalności maklerskiej i powierniczej (3 008) (3 087)
Prowizje z tytułu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Grupę (10 916) (11 675)
Prowizje z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych (11 546) (15 036)
Pozostałe prowizje (34 334) (26 584)
Razem (219 440) (181 638)

Wyniki wyszukiwania