​31.12.2022 ​31.12.2021
​Wartość firmy – połączenie z Euro Bank S.A. ​192 126 ​192 126
​Pozostałe wartości niematerialne: ​244 496 ​200 312
​prawa autorskie, patenty i podobne wartości ​34 759 ​35 600
​oprogramowanie komputerowe (licencje) ​92 296 ​96 638
​inne ​9 524 ​12 867
​zaliczki na wartości niematerialne ​107 917 ​55 207
​Razem  ​436 622  ​392 438​ 

Wyniki wyszukiwania