​31.12.2022 ​31.12.2021
​Grunty ​2 369 ​2 434
​Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ​71 360 ​67 944
​Urządzenia techniczne i maszyny ​105 387 ​89 749
​Środki transportu ​17 819 ​9 664
​Inne środki trwałe ​23 853 ​23 077
​Środki trwałe w budowie ​74 030 ​63 315
​Prawa do użytkowania powierzchni biurowej ​277 992 ​293 605
​Razem ​572 810 ​549 788

Wyniki wyszukiwania