31.12.2022 31.12.2021
banki i inne instytucje monetarne 0 0
pozostałe przedsiębiorstwa 4 854 268 533
odsetki 9 303
Razem 4 863 268 836

Wyniki wyszukiwania