31.12.2022 31.12.2021
banki i inne instytucje monetarne 458 623 0
pozostałe przedsiębiorstwa 0 0
sektor budżetowy 3 434 589 37 088
Razem 3 893 212 37 088

Wyniki wyszukiwania