22b. Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg zamortyzowanego kosztu

 31.12.2022 Wartość bilansowa brutto Skumulowana utrata wartości Wartość bilansowa netto
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3
Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 68 696 492 6 725 350 3 466 149 (372 163) (364 173) (1 684 475) 76 467 182
Przedsiębiorstwa 16 775 373 1 508 622 637 682 (115 976) (59 368) (238 824) 18 507 510
Osoby prywatne 51 722 402 5 215 685 2 828 467 (254 633) (304 804) (1 445 651) 57 761 466
Sektor instytucji rządowych i samorządowych 198 718 1 043 0 (1 554) (1) 0 198 206

 31.12.2021 Wartość bilansowa brutto Skumulowana utrata wartości Wartość bilansowa netto
Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3 Koszyk 1 Koszyk 2 Koszyk 3
Wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 73 262 717 3 866 807 3 485 056 (340 177) (234 353) (1 799 716) 78 240 334
Przedsiębiorstwa 17 458 183 1 032 369 806 767 (114 852) (45 876) (320 591) 18 816 000
Osoby prywatne 55 561 933 2 834 434 2 678 289 (224 196) (188 477) (1 479 125) 59 182 858
Sektor instytucji rządowych i samorządowych 242 601 4 0 (1 129) 0 0 241 476

Wyniki wyszukiwania