18b. Kasa, środki w banku centralnym – wg struktury walutowej

​31.12.2022 ​31.12.2021
​W walucie polskiej ​4 406 496 ​2 918 689
​W walutach obcych (po przeliczeniu na zł): ​5 129 594 ​261 047
​waluta: USD ​100 673 ​41 867
​waluta: EUR ​4 991 057 ​180 932
​waluta: CHF ​15 756 ​15 396
​waluta: GBP ​17 508 ​19 203
​pozostałe waluty ​4 600 ​3 649
​Razem  ​9 536 090  ​3 179 736 

Wyniki wyszukiwania