18a. Kasa, środki w banku centralnym

​31.12.2022 ​31.12.2021
​Gotówka ​935 916 ​874 739
​Środki pieniężne na rachunkach w Banku Centralnym ​8 600 174 ​2 304 997
​Inne środki pieniężne ​0 ​0
​Razem ​9 536 090 ​3 179 736

 

Bank był zobowiązany do utrzymywania w okresie od 30 listopada 2022 do 2 stycznia 2023 w NBP na rachunku bieżącym Banku średniego salda o wartości 3 270 802 tys. zł (średnia arytmetyczna stanów środków na rachunku bieżącym w NBP ze wszystkich dni okresu rezerwowego).

Wyniki wyszukiwania