16a. Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat

​01.01.2022 –
31.12.2022
​01.01.2021 –
31.12.2021
​Bieżący podatek ​(263 766)  ​(199 030) 
​Bieżący rok ​(263 766)  ​(199 030) 
​Korekta lat ubiegłych ​0 ​0
​Podatek odroczony: ​(20 045)  ​(131 893) 
​Powstanie i odwrócenie różnic przejściowych ​(22 676)  ​(129 643) 
​Powstanie / (Wykorzystanie) straty podatkowej ​2 631 ​(2 250)
​Razem obciążenie podatkowe w rachunku zysków i strat ​(283 811)  ​(330 923) 

Wyniki wyszukiwania