Skuteczni wobec wyzwań -

siła modelu biznesowego w trudnym 2022 roku

List Prezesa

Serdecznie zapraszam do lektury Raportu Rocznego za 2022 rok – rok pełen niepewności i nieprzewidywalności, rok piątej fali pandemii, wojny w Ukrainie, jedenastu podwyżek stóp procentowych, dwucyfrowej inflacji i bezprecedensowych strat sektora wynikających z kosztów wakacji kredytowych. Okazało się, że niezależnie od skali turbulencji potrafimy im sprostać – robimy swoje, zaspokajamy potrzeby klientów i realizujemy uzgodnioną wcześniej strategię. Nie byłoby to możliwe bez fantastycznego zespołu pracowników, którzy swoim codziennym zaangażowaniem współtworzyli te osiągnięcia. Serdecznie im za to dziękuję.

Joao Bras Jorge Prezes Zarządu Banku Millennium

ZOBACZ WIĘCEJ

Wyniki

Satysfakcjonujące wyniki

Mimo rekordowych obciążeń kosztami regulacyjnymi, podatkowymi i rezerwami na kredyty frankowe, w 2022 roku osiągnęliśmy dobre wyniki operacyjne i biznesowe. Pokazuje to siłę działalności podstawowej oraz modelu biznesowego, który pozwala na konsekwentne generowanie przychodów i rozwój Banku.

ZOBACZ WIĘCEJ
 • +23% r/r

  wynik odsetkowy
  (+72% po korekcie o koszt wakacji kredytowych)

 • 39,3%

  wskaźnik koszty/dochody
  (skorygowany wskaźnik K/D z wyłączeniem wakacji kredytowych oraz kosztów związanych z hipotekami walutowymi pozostał na niskim poziomie około 36%)

 • +7% r/r

  Depozyty

 • 4,5%

  NPL
  stabilna jakość portfela

Innowacyjność i jakość

Szybko zmieniające się otoczenie miało w 2022 roku duży wpływ na działania Banku w obszarze obsługi klienta, zakresu oraz jakości produktów i usług. Punktem wyjścia była gruntowna analiza trendów rynkowych, nowych potrzeb klientów i podejścia do bankowania.

 • Sukces mierzony satysfakcją klientów

  Zgodnie z wynikami wewnętrznego badania satysfakcji 93% klientów detalicznych było zadowolonych ze współpracy z Millennium. Wskaźnik NPS w 2022 roku wyniósł 50.

  ZOBACZ WIĘCEJ
 • Przyjazny bank

  Prowadzone przez Bank Millennium działania jakościowe zostały docenione w jednym z najbardziej prestiżowych rankingów jakości obsługi – badaniu Newsweeka.

  ZOBACZ WIĘCEJ
 • Innowacyjne usługi

  Stawiamy na digitalizację usług, z silnym akcentem na rozwiązania omnikanałowe, w tym łączące kanały elektroniczne z tzw. kanałami ludzkimi.

  ZOBACZ WIĘCEJ
 • Oferta dostosowana do potrzeb klientów

  Bank Millennium i Spółki Banku posiadają w swojej ofercie produkty i usługi umożliwiające poprawę warunków życia klientów, ułatwiające zarządzanie finansami i oszczędzanie, a także przyjazne środowisku naturalnemu

  ZOBACZ WIĘCEJ
 • Bankowość bez barier

  Celem Banku jest niwelowanie barier cyfrowych i fizycznych w dostępie do usług finansowych i pozafinansowych.

  ZOBACZ WIĘCEJ

Środowisko,
Społeczeństwo, Zarządzanie

W 2022 roku przyjęliśmy Strategię ESG Grupy Banku Millennium na lata 2022-2024. Strategia ta stanowi rozwinięcie i uszczegółowienie celów środowiskowych, społecznych oraz z zakresu ładu korporacyjnego zaprezentowanych w Strategii na lata 2022 – 2024 „Millennium 2024: Inspirują nas ludzie”.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wyniki wyszukiwania