You are being redirected to https://raportroczny.bankmillennium.pl/2021/pl/sprawozdanie-zarzadu/zasady-ladu-korporacyjnego-w-banku-millennium/oswiadczenie-dotyczace-zasad-ladu-korporacyjnego-stosowanych-w-2021-roku/