Raport finansowy i ESG

Strategia 2021 i jej realizacja

Zmiany otoczenia gospodarczego, bezprecedensowe w swojej skali, spowodowane wybuchem pandemii COVID-19 na początku 2020 roku, w połączeniu z dynamicznymi zmianami zachowań klientów doprowadziły do gwałtownego wzrostu liczby wyzwań, przed którymi stają banki, ograniczyły przewidywalność a także zwiększyły niepewność do wyjątkowego poziomu. W tej sytuacji, Grupa BM podjęła decyzję o przedłużeniu strategii na lata 2018-20 o dodatkowy rok i o przygotowaniu nowej na lata 2022-2024.

Zdecydowana większość celów wyznaczonych na 2021 r. została osiągnięta, a wiele z nich zostało przekroczonych, jak przedstawiono poniżej.

2021 - ROK TRANSFORMACJI PRZED WPROWADZENIEM NOWEJ STRATEGII

Szybka odbudowa wyników biznesowych

Nasze cele na 2021 r.:

 • Poprawa wyników biznesowych poprzez lepsze kształtowanie cen i wzrost sprzedaży produktów kluczowych
 • Dwucyfrowy wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych
 • Sprzedaż kredytów hipotecznych powyżej 7 mld zł
 • Wzrost portfela kredytów korporacyjnych >1,1 mld zł

Realizacja celów w 2021 r.:

+57% r/r

koszty związane z
portfelem frankowym

+21% r/r

Sprzedaż kredytów
gotówkowych

9,8 mld zł

Sprzedaż hipotek

Koncentracja na sprawności operacyjnej

Nasze cele na 2021 r.:

 • Nowy program wydajności operacyjnej: restrukturyzacja procesów, automatyzacja, standaryzacja i uproszczenie
 • # radykalna produktyność
 • Kalibracja sieci oddziałów po 21% redukcji w 2020
 • Wsk. koszty/dochody na poziomie ok. 47%

Realizacja celów na 2021 r.:

-8% w ciągu roku

Liczba oddziałów

46%

Raportowany wsk.
koszty/dochody

Pełna cyfryzacja

Nasze cele na 2021 r.:

 • Poszerzenie bazy klientów cyfrowych poza obecne segmenty wiekowe
 • Zwiększenie udziału klientów cyfrowych do ponad 80% do końca roku 2021
 • 80% „end-to-end” procesów sprzedaży na platformach cyfrowych
 • Utrzymanie najwyższego poziomu „customer digital experience”

Realizacja celów na 2021 r.:

>80%

Udział klientów cyfrowych

Konto Junior 360°

udostępniona aplikacja mobilna

Dodatkowo Millennium Bank Hipoteczny, zgodnie z planem, rozpoczął działalność operacyjną w 2021 r., umożliwiając rozpoczęcie przygotowań do przeniesienia kredytów hipotecznych.

Wyniki wyszukiwania