Raport finansowy i ESG

Zmiany kursu akcji

W 2021 r. wyraźnie poprawiło się nastawienie inwestorów do akcji banków. Rotacja w spółki „value” na początku roku, poprawiające się prognozy makro, przyspieszające tempo szczepień przeciwko koronawirusowi oraz wyższe od oczekiwań odczyty inflacji i wynikające z nich oczekiwania o rychłych podwyżkach stóp procentowych wspierały na początku roku kursy banków w całej Europie. W drugiej połowie maja, zaraz po tym jak Polski Sąd Najwyższy przesunął na bliżej nieokreśloną przyszłość werdykt w sprawie kredytów frankowych nastąpiła dalsza poprawa notowań akcji polskich banków. W drugiej połowie czerwca, wiadomości o szybko rozprzestrzeniającym się nowym wariancie koronawirusa delta oraz niższy niż oczekiwano odczyt inflacji, osłabiły notowania akcji banków w Polsce.

W kolejnych miesiącach uparcie wyższe od oczekiwań odczyty inflacji i związane z nimi oczekiwania na rychłe podwyżki stóp procentowych sprawiły, że ceny akcji banków znów znalazły się w centrum uwagi.

Ostatecznie w 4 kwartale 2021 r. nastąpiły długo oczekiwane podwyżki stóp procentowych, w których stopa referencyjna została podniesiona w trzech krokach do 1,75 z 0,1%). Wprawdzie podwyżki były pozytywne z punktu widzenia sektora bankowego, ale niektórzy inwestorzy zdyskontowali je wcześniej (od początku 2021 r. indeks bankowy WIG-Banki był jednym z najsilniejszych indeksów sektorowych) w wyniku czego akcje banków straciły na atrakcyjności w oczach inwestorów.

W okresie 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2021, indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 22%, indeks największych spółek WIG20 wzrósł o 14% podczas gdy WIG Banki wzrósł o 81%. W tym samym czasie cena akcji Banku Millennium wzrosła o 151% (drugi najlepszy wynik wśród banków na warszawskiej giełdzie).

W 2021 r. dzienne obroty akcjami Banku Millennium wyniosły średnio 8,2 mln zł i były o 20% wyższe niż w roku poprzednim.

Wskaźniki rynkowe 30.12.2021* 39.12.2020* Zmiana r/r
Liczba akcji Banku (w tys.) 1 213 117 1 213 117 0,0%
Średnie dzienne obroty w skali roku (w tys. zł) 8 177 6 832 19,7%
Cena akcji Banku (zł) 8,195 3,27 150,6%
Wartość rynkowa Banku (mln zł) 9 941 3 967 150,6%
WIG Banki 8 640 4 765 81,3%
WIG20 2 267 1 984 14,3%
WIG30 2 765 2 313 19,6%
WIG – indeks główny 69 296 57 026 21,5%
* Ostatni dzień notowań w 2021 r. i 2020 r.

Akcje Banku Millennium są uczestnikiem następujących indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: WIG, WIG Banki, WIG 30, mWIG 40, WIG Poland oraz WIG-ESG.

Wyniki wyszukiwania