Raport finansowy i ESG

Ratingi Banku Millennium

W dniu 16 marca 2021 roku agencja ratingowa Fitch Ratings umieściła ratingi Banku:IDRs (rating emitenta), Viability Rating oraz ratingi narodowe na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (Rating Watch Negative / RWN). (szczegóły w RB 8/2021)

Natomiast w dniu 10 września 2021 roku agencja ratingowa Fitch Ratings usunęła rating Banku Millennium z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym oraz potwierdziła długoterminowy rating Banku na poziomie „BBB-” z perspektywą negatywną (szczegóły w RB 29/2021)

W dniu 27 stycznia 2022 roku, agencja ratingowa Moody’s potwierdziła rating Banku Millennium z pozytywną perspektywą.

Ratingi Banku, na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Rating MOODY’S FITCH
Długoterminowy rating depozytowy/IDR Baa1
(perspektywa stabilna)
BBB-
(perspektywa negatywna)
Krajowy długoterminowy IDR A(pol)
(perspektywa negatywna)
Krótkoterminowy rating depozytowy Prime-2 F-3
Rentowność / indywidualny rating BCA baa3 bbb-
Rating ryzyka kontrahenta (CRR) A3/Prime-2
Rating wsparcia 4

Wyniki wyszukiwania