Raport finansowy i ESG

Polityka dywidendowa

Polityka dywidendowa Banku Millennium zakłada wypłatę 35% do 50% zysku netto Banku, przy założeniu, że zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), dotyczące wypłaty dywidendy, zostaną spełniane.

W dniu 16 grudnia 2020 r. KNF opublikował stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w 2021 r. Biorąc pod uwagę istotną niepewność co do dalszego rozwoju wydarzeń związanych z pandemią COVID-19, przejściowy charakter rozwiązań wykorzystywanych przez banki do poprawy sytuacji kapitałowej w okresie pandemii, utrzymujące się ostrożne stanowiska nadzorcze w UE w zakresie ograniczeń dywidendowych oraz innych form obniżania zasobów kapitałowych oraz zmianę wytycznych EUNB wydłużającą moratoria kredytowe, KNF uznał za konieczne wstrzymanie przez banki komercyjne wypłat dywidendy. W dniu 13 stycznia 2021 r. Bank otrzymał analogiczne indywidualne zalecenie KNF w sprawie wstrzymania przez Bank wypłaty w pierwszym półroczu 2021 r.

24 czerwca 2021 r., KNF opublikował zestaw nowych, łagodniejszych rekomendacji dywidendowych, umożliwiających bankom, po spełnieniu określonych kryteriów, m.in. wypłatę zysków z roku 2020. Zarząd Banku nie zrewidował zasadności wypłaty dywidendy ze względu m.in. na dość symboliczny zysk netto odnotowany w 2020 roku oraz z uwagi na fakt iż Walne Zgromadzenie Banku w dniu 23 marca 2020 roku jednogłośnie przegłosowało zatrzymanie 100% zysku za 2020 rok.

Bank odnotował stratę netto w 2021 roku, stąd też brak jest podstaw do wypłaty dywidendy. W związku z powyższym, Zarząd nie zamierza rekomendować akcjonariuszom wypłaty dywidendy w roku 2022.

Wyniki wyszukiwania