You are being redirected to https://raportroczny.bankmillennium.pl/2021/pl/skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe/zobowiazania-i-aktywa-warunkowe/sprawy-sadowe/