You are being redirected to https://raportroczny.bankmillennium.pl/2021/pl/skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe/ryzyko-prawne-z-tytulu-walutowych-kredytow-hipotecznych/sprawy-sadowe-i-aktualny-stan-rezerw-na-ryzyko-prawne/