You are being redirected to https://raportroczny.bankmillennium.pl/2021/pl/skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe/polityka-rachunkowosci/oswiadczenie-o-zgodnosci-z-miedzynarodowymi-standardami-sprawozdawczosci-finansowej/