Raport finansowy i ESG

Informacje o prowadzonej działalności powierniczej

Na dzień 31.12.2021 r. Departament Powierniczy Banku Millennium S.A. prowadził 13 148 rachunków, na których zdeponowane były aktywa o łącznej wartości 32,7 mld PLN. Przychody netto na działalności powierniczej za rok 2021 wyniosły 6,2 mln PLN (z czego 3,1 mln PLN pochodziło od Spółek Grupy). Ponadto Departament Powierniczy pełnił funkcję Banku Depozytariusza dla 22 funduszy inwestycyjnych z czego 21 z grupy Millennium TFI S.A.

Wyniki wyszukiwania