You are being redirected to https://raportroczny.bankmillennium.pl/2021/pl/skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe/informacje-uzupelniajace/dywidenda-za-rok-2020/